Starostwo Powiatowe w Radomsku będzie bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Starostwo Powiatowe w Radomsku będzie bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach „Dostępnego samorządu – granty” - projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowi Radomszczańskiemu przyznano wsparcie finansowe w wysokości 90 758 zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Dostępność w Starostwie Powiatowym w Radomsku”.

Przyznany grant przyczyni się do poprawy dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez wsparcie w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności, w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno–komunikacyjnej.

Z uwagi na fakt, że klienci urzędu powinni mieć równy dostęp do usług świadczonych przez placówkę pozyskane wsparcie zostanie przeznaczone na działania:

  • z zakresu dostępności architektonicznej m.in. na przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie ścieżek dojścia prowadzących i ostrzegawczych, zakup elementów przywoławczych (alarmowych), zakup i montaż nakładek antypoślizgowych na schody, zakup krzesła ewakuacyjnego.
  • z zakresu dostępności komunikacyjno–informacyjnej m.in. na: zakup pętli indukcyjnej przenośnej, tablic tyflograficznych, zakup nakładek na poręcze schodów z alfabetem Braille’a, naklejki na panel obsługujący windę, usługę informacji o działalności urzędu w języku migowym, usługa informacji o działalności urzędu w tekście łatwym do czytania, dostęp do internetowej usługi tłumacza języka migowego.

Celem projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępny samorząd – granty” jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich. Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych.

W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących. Przyznany grant przyczyni się do realizacji powyższych celów.

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko dostępność dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie projekt pfron
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE