Starostwo Powiatowe: rejestracja „zapomnianych” aut bez restrykcji

Starostwo Powiatowe: rejestracja „zapomnianych” aut bez restrykcji Fot. pixabay.com

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury w piśmie nadesłanym w piątek 27 grudnia do Starostwa Powiatowego w Radomsku, przepisy przewidujące kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140 mb. prawa o ruchu drogowym nie będą miały zastosowania do czynności dokonanych przed wejściem w życie tego przepisu.

Setki osób, które w obawie przed karami ustawiają się w kolejkach, by zarejestrować „zapomniane” auta, nie muszą obawiać się restrykcji. Prawo nie działa wstecz.

Starostwo przypomina: po zmianach w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”. art. 71 ust 7 otrzymał brzmienie: „Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”.

Dodano również art. 140 mb w brzmieniu: Kto

Będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

W efekcie - od kilku tygodni przed Wydziałami Komunikacji i Transportu, także w Starostwie Powiatowym  w Radomsku zaczęły tworzyć się kolejki osób, które „zapomniały” zarejestrować pojazdy, kupione kilka miesięcy, kilka lat, a nawet kilkanaście lat wcześniej. Codziennie składano po 280 – 290 wniosków o zarejestrowanie pojazdów.

Tymczasem, jak informuje Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, kary będą nakładane jedynie w przypadku:

- sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia:

- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycie.

Starostwo Powiatowe w Radomsku przypomina informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o rejestrację pojazdu także w Biurze Podawczym (na parterze budynku).

Więcej o:
starostwo powiatowe rejestracja pojazdu starostwo powiatowe w radomsku
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE