Starosta radomszczański z większym uposażeniem

Starosta radomszczański z większym uposażeniem Fot. Sebastian Nems

Radni powiatowi zagłosowali za zwiększeniem wynagrodzenia Starosty Radomszczańskiego. Miesięczne wynagrodzenie Beaty Pokory będzie teraz wynosić około 20 tys. zł.

Miesięczne wynagrodzenie Starosty Radomszczańskiego zaplanowane zostało w granicach procentowych poprzedniego uposażenia i ustalone w sumie na 17.953 zł brutto, w tym: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny. W skład wynagrodzenia wchodzi ponadto dodatek stażowy w wys. 20 proc., liczony od podstawy wynagrodzenia.

Miesięczne wynagrodzenie brutto Starosty Radomszczańskiego ustalane jest wg niżej wymienionych składników:
1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 10 400 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta)
2. dodatek funkcyjny w wysokości - 3 410 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta dziesięć)
3. dodatek specjalny wynoszący 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 4143 zł (słownie złotych: cztery tysiące sto czterdzieści trzy)
4. dodatek za wieloletnią pracę przysługujący po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

- Teraz wpływają środki do budżetu z Polskiego Ładu, to ogrom pracy, ogrom obowiązków – mówiła Edyta Sapis, wiceprzewodnicząca rady powiatu radomszczańskiego.

- Najgorszą cechą w życiu jest hipokryzja, drugą może jeszcze gorszą jest filozofia „kalizmu”, czyli, że jak Kali zrobić to dobrze, jak Kalemu to źle. My powiat radomszczański nie jesteśmy samotną wyspą. Dużo jest samorządów gdzie rządzi Platforma Obywatelska. Jeśli ja bym usłyszał taką informację, że w tych samorządach włodarze nie będą podwyższać uposażenia, to bym pomyślał, że jestem pod wrażeniem (…) nigdy nie ma dobrego czasu na podwyżki dla samorządów. Te podwyżki teraz mogą być szokujące, ale zobaczmy ile lat nie było podwyżek. Ja z pełnym przekonaniem będę głosował za – mówił Szymon Zyberyng, radny PiS.

Za podwyżką dla starosty (głosowało 21 radnych): 19 radnych głosowało za, 2 przeciw (Jacek Zacharewicz i Marek Rząsowski).

Planowane podwyżki uposażenia Starosty Radomszczańskiego oraz radnych są obligatoryjne, wynikają z przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o ,,zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw”. To efekt potrzeby dokonania urealnienia wysokości świadczeń przysługującym Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego. Propozycja zmian wynikła z faktu, że zasady wynagradzania tych osób nie ulegały zmianie od lat, natomiast w ostatnich latach nastąpił wzrost nominalnego wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i w handlu, jak również znacząco wzrosła płaca minimalna.

Więcej o:
sesja powiatu radomszczańskiego Radomsko sesja rady powiatu radni Rady powiatu radomszczańskiego podwyżka starosty
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE