Stanisława Krawczykowska napisała tomik wierszy w wieku 95 lat

Stanisława Krawczykowska napisała tomik wierszy w wieku 95 lat Fot. P. Dudek

Tomik nosi tytuł „Zatrzymać czas” i jest zbiorem ponad 70 utworów. Wiersze pani Stanisławy opisują rzeczywistość, dużo w nich wspomnień, dużo jest wątków związanych z historią, patriotyzmem, miłością oraz przyrodą. Pojawiają się tematy związane z rodziną i dzieciństwem. Na pewno jest to sposób na wyrażanie siebie przez człowieka, który wiele w swoim życiu widział. Do pisania wierszy, a potem ich upubliczniania potrzeba dużej odwagi i pewności. Tym bardziej należy podziwiać taką osobę jak pani Stanisława, która w takim wieku sama zdecydowała się na pokazanie światu swojej poezji.

Stanisława Krawczykowska urodziła się w 16 kwietnia 1926 roku w miejscowości Żaby koło Dobryszyc. Obecnie mieszka w Gomunicach. W życiu zawodowym zajmowała się rolnictwem, ale już na emeryturze zaczęła pisać wiersze. Pierwszy tomik napisała w roku 2010, nosił on tytuł „Słowa sercem pisane”. W 2012 roku ukazał się tomik „Co było jest i być może”, a w 2014 roku książka pt. „Co było wybaczyć można lecz zapomnieć trudno” (wspomnienia z dotychczasowego życia i inne materiały pisane prozą).

Panią Stanisławę poznałem w roku 2016, kiedy zupełnie przypadkiem zgłosiła się do mnie z prośbą o pomoc w przepisywaniu wierszy z kartek na komputer. Pomogłem jej wówczas w złożeniu, a także promocji tomiku pt. „Zawsze w rodzinnej ziemi". Rok później pomagałem przy wydaniu kolejnego tomiku pt. „Dobryszyce Wiosko Moja Miła”. Wówczas pani Stanisława miała już 91 lat. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku zorganizowałem spotkanie autorskie, był nawet tort, a zaproszeni goście recytowali wiersze z tego tomiku. Do pani Stanisławy przyjechała Telewizja Polska.

Na początku 2021 roku pani Stanisława zdecydowała, że chce wydać kolejny tomik wierszy. Zająłem się całością prac. We wrześniu, kilka miesięcy po 95 urodzinach przywiozłem do Gomunic 250 egzemplarzy świeżo wydrukowanych tomików.

Tomiki trafiły do różnych instytucji, m.in. do biblioteki w Gomunicach, biblioteki w Radomsku (skąd trafią do jej czterech filii w naszym mieście), a także do Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego. Zainteresowane osoby mogą również otrzymać tomik, kontaktując się pod adresem pawel@radomsk.pl.

autor: Paweł Dudek/radomsk.pl

Więcej o:
stanisława krawczykowska tomik poezji tomik poezji stanisława krawczykowska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE