Standardy szpitala w Radomsku spełnione w 82 proc.

Standardy szpitala w Radomsku spełnione w 82 proc. Fot. J. Paszewski

Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskał pozytywną ocenę spełnienia standardów akredytacyjnych. Opinię wydał zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na podstawie przeglądu akredytacyjnego dokonanego w październiku. Tym samym radomszczański szpital spełnił warunki do uzyskania certyfikatu akredytacyjnego nadawanego przez Ministerstwo Zdrowia.

W dniach 11-13 października 2023 r. Szpital Powiatowy w Radomsku poddał się przeglądowi akredytacyjnemu, podczas którego zespół wizytatorów przeprowadzał wywiady z pacjentami oraz personelem placówki, dokonał przeglądu dokumentacji medycznej pacjentów, a także zweryfikował funkcjonujące w placówce procedury z obowiązującymi 221 standardami akredytacyjnymi zawartymi w 15 działach tematycznych.

Procedura oceniająca miała na celu potwierdzenie spełnienia przez Szpital Powiatowy w Radomsku standardów akredytacyjnych. Aby uzyskać akredytację niezbędne było otrzymanie co najmniej 75 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów.

W raporcie zespołu wizytującego przesłanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia stwierdzono, że łączna ocena szpitala (poziom spełnienia wszystkich standardów) wynosi 82 procent.

- Tak wysoka ocena daje silną podstawę Radzie Akredytacyjnej do przyznania szpitalowi statusu szpitala akredytowanego na okres kolejnych trzech lat. Akredytacja to sprawdzona na świecie i najskuteczniejsza zewnętrzna metoda podnoszenia jakości świadczeń w ochronie zdrowia. Weryfikuje ona elementy funkcjonowania szpitala, które w największym stopniu wpływają na poziom usług i bezpieczeństwo pacjentów. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług medycznych – czytamy w komunikacie Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko akredytacja standardy szpitala akredytacja szpitala raport certyfikat akredytacyjny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE