Stan wód wciąż wysoki

Stan wód wciąż wysoki

Wciąż stan wód w województwie łódzkim jest wysoki. Podobnie jest w powiecie radomszczańskim. Miejscowo rzeki występują z koryt i powodują podtopienia. Spływające wody opadowe zalewają piwnice i niżej położone drogi, nigdzie jednak sytuacja nie powoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Aktualnie na czterech wodowskazach w zlewni Pilicy (Januszewice – rzeka Czarna Włoszczowska, Dąbrowa – rzeka Czarna Maleniecka, Sulejów – rzeka Pilica, Kłudzice – rzeka Luciąża) oraz jednym w zlewni Warty (Bobry rzeka Warta) występuje stan alarmowy. Na wielu jest stan ostrzegawczy.

Wczoraj 29 kwietnia, wójtowie gmin Gidle oraz Ładzice (sołectwa Jankowice i Zakrzówek Szlachecki) ogłosili pogotowia przeciwpowodziowe. Starosta Radomszczański od godz. 12.00 ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin: Gidle, Ładzice i Radomsko, przez które to przepływa rzeka Warta a jej poziom cały czas się podnosił.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłasza się gdy poziom lustra wody wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi lub istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym. Pogotowie przeciwpowodziowe wiąże się przede wszystkim ze sprawdzeniem gotowości działania służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludzi i przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Mimo przekroczenia stanu alarmowego na rzece Warcie sytuacja na terenie gminy Radomsko jest opanowana i obecnie nie ma zagrożenia wystąpienia podtopień. W sobotę  wypompowano wodę z piwnicy na jednej z posesji w Szczepocicach Rządowych (woda gruntowa). Aktualnie nie odnotowano innych problemów.  W Radomsku wody opadowe zalały kilka piwnic na ul. Reja i drogi dojazdowe do posesji przy ul. Brzeźnickiej.

Na terenie gminy Gidle na rzece Mękwie zlokalizowane zostały tamy bobrowe, które uniemożliwiają swobodny spływ wody, w związku z tym woda rozlewa się na łąki w miejscowościach Ojrzeń-Włynice.

W niedzielę 30 kwietnia, o godz. 7.00 stan wody Pilicy w Przedborzu wynosił 341 cm (stan ostrzegawczy wynosi: 360 cm a stan alarmowy: 400 cm).

Sytuacja na terenie powiatu radomszczańskiego jest w miarę stabilna. Cały czas prowadzona jest przez pracowników gmin kontrola najbardziej newralgicznych miejsc.

Info: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Fot. OSP Bogwidzowy

 

Więcej o:
burza pogotowie przeciwpowodziowe alarm rzeka
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE