Środki od PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Środki od PUP z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Fot. pixabay

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 25 do 29 lipca.

Kwota środków rezerwy KFS, która pozostaje do dyspozycji to 141 975,00 zł.

W 2022 r. środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie ze zdefiniowanymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami: wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców.

Środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
1) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
2) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
3) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia, zapraszamy do siedziby Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy - rezerwa.

Więcej o:
pup pup radomsko urząd pracy radomsko aktywizacja pomoc
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE