Środa z profilaktyką: prawa pacjenta

Środa z profilaktyką: prawa pacjenta Fot. pixabay.com

Dziś kolejna „Środa z profilaktyką”. Tym razem przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia cykl poświęcony jest prawom pacjenta.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta został ustanowiony w 2019 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym roku tematem przewodnim jest: „Aktywizowanie i angażowanie pacjentów dla bezpieczeństwa pacjenta”. 

Każdy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

- Będąc świadomym i aktywnym pacjentem możesz wpływać na bezpieczeństwo opieki zarówno swojej, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Poznaj swoje prawa i obowiązki oraz przysługujące uprawnienia. Bezpieczeństwo pacjentów stanowi podstawową zasadę opieki zdrowotnej i jest jednym z wyzwań w obszarze zdrowia publicznego. Traktowanie pacjentów jak partnerów w procesie leczenia wpływa na efekty terapeutyczne, poprawę bezpieczeństwa i satysfakcję pacjenta – mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.

Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

Jako pacjent mamy prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych
 • tajemnicy informacji nt. swojego zdrowia
 • uzyskania informacji nt. swojego zdrowia
 • dostępu do dokumentacji medycznej
 • poszanowania intymności i godności
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • opieki duszpasterskiej
 • przechowywania rzeczy wartościowych

Rzecznik Praw Pacjenta 

W przypadku gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.

Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

Więcej o:
środa z profilaktyką nfz prawa pacjenta

Załączniki

ulotka_sroda_z_profilaktykadzien_bezpieczenstwa_pacjenta.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE