Sprzęt za 10 mln złotych pozyskał w minionym roku radomszczański szpital

Sprzęt za 10 mln złotych pozyskał w minionym roku radomszczański szpital Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W poniedziałek, 16 maja zebrała się Rada Społeczna Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Rada pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala za 2021 r. oraz decyzję o przekazaniu zysku wypracowanego w minionym roku na poczet strat z lat ubiegłych i na Fundusz Zakładowy, z którego finansowane są inwestycje szpitala.

Jak poinformował dyrektor Piotr Kagankiewicz, wartość sprzętu pozyskanego przez szpital w 2021 r. przekracza 10 mln zł.

Głosowano za przyjęciem przez szpital 250 tys. zł dotacji z budżetu Miasta Radomsko na zakup ambulansu medycznego oraz darów przekazanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: dwóch mechanicznych kompresorów klatki piersiowej (urządzenia do reanimacji), dwóch mobilnych aparatów USG oraz dwóch toreb pediatrycznych (doposażenie karetek ratownictwa medycznego).

Pozytywną opinię zyskał także projekt ograniczenia działalności szpitala związany z likwidacją Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach. To już ostatnia gminna przychodnia prowadzona przez radomszczański szpital. Proces przekazywania ośrodków zdrowia i przejmowania ich przez gminy (zapewnienie opieki zdrowotnej na terenie gminy należy do zadań samorządu gminnego), trwał od 2002 roku. Około 1200 pacjentów będących pod opieką tego ZOZ może korzystać z usług medycznych w SP ZOZ „Pro Familia”.

W pracach rady uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi Agnieszka Kałużna, która gratulowała dyrektorowi Piotrowi Kagankiewiczowi sukcesów w dziedzinie zarządzania finansami Szpitala Powiatowego.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko społeczna rada szpitala. starostwo radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE