Sprzątanie Świata 2011 w Radomsku

PGK w Radomsku zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2011”, która w tym roku odbywa się w dniach 16-18 września br. Podczas Akcji odpady komunalne można również... ››

Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w akcji PGK w Radomsku   zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2011”,  która w tym roku odbywa się w dniach 16-18 września br. Podczas Akcji odpady komunalne można również dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, gdzie będą nieodpłatnie odbierane odpady od osób indywidualnych, i od placówek oświatowych z terenu miasta.W ramach akcji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapewnia odbiór z pojemników rozstawionych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Radomska.


Bartodzieje – 3 pojemniki 1,10 m3 przy ulicy Orzeszkowej (między ul. Nałkowskiej a ul. Rataja).
Bogwidzowy – 3 pojemniki 1,10 m3 ul. Przemysłowa przy remizie strażackiej ul. Zielna przy pętli autobusowej linii Nr 8 - 3 pojemniki 1,10 m3.
Folwarki – 3 pojemniki 1,10 m3 przy zbiegu ulic Marii Dąbrowskiej i Torowej.
Saniki – 3 pojemniki 1,10 m3 przy ul. Wieniawskiego i Paderewskiego.
Wymysłówek – 3 pojemniki 1,10 m3 przy ulicy Wymysłowskiej (przed sklepem).
Stobiecko Miejskie – 3 pojemniki 1,10 m3 przy ul. Św. Rocha (skrzyżowanie z ulicą Kochanowskiego) oraz 3 poj. 1,10 m3 przy remizie strażackiej, 3 poj. 1,10 m3 przy ul. Brzeźnicka / Częstochowska.
Sucha Wieś – 3 pojemniki 1,10 m3 przy przystanku autobusowym (obok byłej szkoły)
ul. Zgody – 2 pojemniki 1,10 m3 (przy zbiegu ulic Zgody i Św. Rozalii).
ul. Kilińskiego – 2 pojemniki 1,10 m3 w pobliżu ul. Krzywej i Grodzkiej.
ul. Wyszyńskiego – 2 pojemniki 1,10 m3 przy posesji Nr 69
ul. Rolna – 2 pojemniki 1,10 m3 przy zbiegu ul. Stodolnej i Wilsona.
ul. Ciepła – 2 pojemniki 1,10 m3 przy zbiegu ul. Ciepła / Łowiecka (parking).

Do ww. miejsc dostawione będą po dwa pojemniki na selektywną zbiórkę


Celem akcji "Sprzątanie Świata 2011" jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

Więcej o:
pgk sprzątenie świata
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE