Sprawdź w MOPS w Radomsku czy możesz otrzymać dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Sprawdź w MOPS w Radomsku czy możesz otrzymać dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

5 stycznia weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek jest o co najmniej 25% niższy niż w roku 2019, były najemcami (podnajemcami) lokalu przed 14 marca 2020 r. oraz nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Należy także spełniać warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać do 31 marca.

Szczegółowych informacji MOPS w Radomsku udziela pod nr tel. 44 683 28 85 wew. 85 lub 781 698 769.

Więcej o:
doplaty do czynszu covid-19 dopłaty do mieszkań przepisy radomsko covid 19 mops radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE