Spór o nazwę ronda. Jest reakcja Młodzieżowej Rady Miasta

Spór o nazwę ronda. Jest reakcja Młodzieżowej Rady Miasta

Radni Młodzieżowej Rady Miasta w Radomsku są oburzeni sporem, do jakiego doszło przy okazji dyskusji na temat nadania imienia nowemu rondu przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku. Chodzi o pomysł nadania temu obiektowi im. Józefa Hallera. Z wnioskiem takim wystąpili miejscy radni z klubu Wspólny Samorząd.

Dotychczas były dwie propozycje patronów ronda: im. Związku Harcerstwa Polskiego (wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej) oraz im. Kazimierza Pużaka (wniosek Młodzieżowej Rady Miasta).

Niespodziewanie, podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pojawił się kolejny wniosek. Radni Wspólnego Samorządu zaproponowali, by rondo nazwać imieniem Józefa Hallera. Radni zdecydowali, że głosować będą tylko nad dwiema propozycjami: Józefa Hallera oraz ZHP. To nie spodobało się radnym Młodzieżowej Rady Miasta.

Publikujemy treść oświadczenia przesłanego do naszej redakcji.

- Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy informację o złożeniu przez klub radnych Wspólnego Samorządu wniosku o nadanie rondu imienia Józefa Hallera. Z przykrością musimy stwierdzić, że sytuacja ta nie tylko spowodowała niepotrzebny spór, ale i doprowadziła do sytuacji, w której radni musieli zdecydować, kto jest bardziej „godny” ronda swojego imienia. Dziwi nas to tym bardziej, że z racji na planowane niedługo inwestycje swoje rondo otrzymać mogło i ZHP, i Józef Haller.

Zawsze wierzyliśmy, że w przestrzeni publicznej jest wystarczająco dużo miejsca, aby uhonorować wszystkich bohaterów i organizacje, które zasłużyły się w historii naszego kraju. Uważamy, że spory o to, który bohater bądź organizacja są bardziej godni upamiętnienia jest nie tylko bezcelowa, ale i uwłaczająca ich pamięci - z tego też powodu zdecydowaliśmy się poprzeć starania harcerzy o rondo im. ZHP. Nigdy nie zamierzaliśmy angażować się w jałowe spory w tej sprawie, wierząc, że więcej jesteśmy w stanie osiągnąć współpracując zarówno z organizacjami harcerskimi, jak i poszczególnymi klubami radnych.

Żałujemy, że porozumieć się w tej sprawie nie zdołała dorosła Rada Miasta, a radni zostali postawieni w tak niekomfortowej sytuacji. Uważamy, że w Radomsku znajdzie się miejsce nie tylko dla ronda ZHP i Hallera, ale także dla ulicy Kazimierza Pużaka. Apelujemy do radnych wszystkich ugrupowań o dialog pomiędzy podziałami, by uniknąć w przyszłości podobnych sporów, które przynoszą więcej szkody niż pożytku.

Nie zgadzamy się na tworzenie kolejnych murów w naszym społeczeństwie - bohaterowie powinni nas wszystkich łączyć, a nie dzielić – czytamy w oświadczeniu Młodzieżowej Rady Miasta.

Głosowanie nad wyborem patrona ronda przy ul. Jagiellońskiej odbędzie się podczas czwartkowej (30 stycznia 2020 r.) sesji Rady Miasta.

Więcej o:
radomsko rondo ulica jagiellońska imię rondo jagiellońska młodzieżowa rada miasta
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE