Spór o miejski budżet. Kto ma rację – Anna Milczanowska czy Łukasz Więcek?

Zaczęło się niewinnie – od wypowiedzi w lokalnej telewizji. Łukasz Więcek zwrócił uwagę na sytuację finansową miasta, która według niego jest zła. Radny miejski zaznaczył, że Radomsko... ››

Zaczęło się niewinnie – od wypowiedzi w lokalnej telewizji. Łukasz Więcek zwrócił uwagę na sytuację finansową miasta, która według niego jest zła. Radny miejski zaznaczył, że Radomsko ma 6 mln długu operacyjnego, czyli na bieżące wydatki miasto wydaje o 6 mln więcej, niż zarabia. Ta wypowiedź doprowadziła do dyskusji wokół budżetu.


Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Anna Milczanowska oświadczyła, że  w oparciu o wszystkie wskaźniki finansowe oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej budżet miasta jest stabilny i przygotowany w taki sposób, by miasto mogło systematycznie i dobrze się rozwijać. W przygotowanym oświadczeniu Anna Milczanowska podkreśliła:


- Upowszechnianie informacji, które nie odzwierciedlają faktycznego stanu miejskich finansów, może niepokoić mieszkańców, a także szkodzi interesom miasta i jego wizerunkowi. Podkreślam, że budżet przygotowany został w ten sposób, by sprostać zarówno wielkim wyzwaniom inwestycyjnym związanym z obwodnicą i odwodnieniem miasta, jak też mniejszym inwestycjom poprawiającym miejską infrastrukturę. Jednocześnie przewidziane zostały wszystkie wydatki zapewniające normalne funkcjonowanie miasta, w jego wszystkich aspektach. Wszystkie działania finansowe miasta konstruowane są nie dla doraźnych celów politycznych, lecz po to by życie mieszkańców Radomska osiągało możliwie najlepsze standardy.


Jako potwierdzenie stabilnej sytuacji finansowej na stronie internetowej Urzędu Miasta umieszczono „Analizę sytuacji budżetowej miasta” (do pobrania również pod artykułem).


Z przedstawioną analizą nie zgadza się radny Łukasz Więcek, według którego deficyt operacyjny Radomska wynosi w tym roku dokładnie 5 227 501,49 zł:
- Z przykrością stwierdzam, że w „Analizie sytuacji budżetowej miasta”, która jest niejako odpowiedzią na moją wypowiedź, nie ma ani słowa na temat deficytu operacyjnego. W analizie tej znajduje się 13 wykresów ale żaden z nich nie obrazuje relacji przychodów bieżących do wydatków bieżących miasta! Nie ma też informacji o dezaktualizacji obecnych wskaźników i stopniowym wprowadzaniu nowych. Uważam więc przedstawioną informację za nierzetelną i obawiam się, że jest to kolejna próba odwrócenia uwagi mediów i mieszkańców Radomska od istotnego problemu. Zarówno bowiem w „Analizie sytuacji budżetowej miasta” jak i podczas konferencji prasowej Pani Prezydent, nie usłyszeliśmy stanowiska, które byłoby zaprzeczeniem istnienia przedstawionego problemu.


Dodatkowo Łukasz Więcek podkreślił, że w kontekście nadchodzących zmian w systemie finansów publicznych, relacja między przychodami a wydatkami bieżącymi będzie jednym najważniejszych wskaźników obrazujących kondycję finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Na potwierdzenie swoich słów Łukasz Więcek również przygotował kilka wykresów pokazujących modelowy przykład finansów miasta, a także finanse w wydaniu radomszczańskim (również do pobrania pod artykułem).

Skąd te rozbieżności w postrzeganiu stanu miejskich finansów? I jaki jest rzeczywisty stan miejskich finansów? Czy mieszkańcy miasta powinni martwić się, że w pewnym momencie miejska kasa zostanie opróżniona, czy jednak mogą spać spokojnie? Miejmy nadzieję, że niedługo padnie jednoznaczna odpowiedź na te pytania.

Więcej o:
budżet miasta anna milczanowska łukasz więcek
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE