Spis powszechny jest obowiązkowy także dla Polaków mieszkających za granicą

Spis powszechny jest obowiązkowy także dla Polaków mieszkających za granicą Fot. pixabay.com

Mieszkasz za granicą, ale wciąż jesteś zameldowany w Polsce? Nie zapomnij wziąć udziału w Spisie Powszechnym. To obowiązek

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy osób:

Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;

Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.

Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Spisowi podlegają także:

mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania,
budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest prowadzony do 30 września.

Więcej o:
Spis powszechny Spis obowiązkowy zadzwoń i spisz się mieszkający za granicą
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE