Spacerowa doczeka się remontu

Spacerowa doczeka się remontu

W magistracie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Spacerowej w Radomsku. Pierwszy etap obejmie kompleksową rozbudowę ul. Spacerowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Szarych Szeregów.

Planowany zakres prac budowlanych będzie obejmował rozbudowę jezdni ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Szarych Szeregów – klasa techniczna drogi L, a od ul. Szarych Szeregów do wjazdu na oczyszczalnię ścieków klasa D.

Na całej długości ul. Spacerowej powstanie jezdnia o dwóch pasach ruchu 2x3,0 m, zaś ulica Szarych Szeregów zyska  dwa pasy ruchu szerokości 2x 2,5 m.

Powstanie chodnik po jednej stronie jezdni o szerokości  nie mniejszej niż 1,5 m, odsunięty od krawędzi jezdni. Zbudowana zostanie ścieżkę rowerową szeroka na  2  metry  na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Szarych Szeregów i w pasie drogowym ul. Szarych Szeregów.

- Zamawiający oczekuje, aby jednostka projektowa w rozwiązaniach projektowych przewidziała odbiór wody opadowej z pasa drogowego ul. Szarych Szeregów i z odcinka ul. Spacerowej od ul. Szarych Szeregów projektowaną kanalizacją deszczową do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym  ul. Piłsudskiego poprzez sieć zakończoną w rejonie ul. Piłsudskiego zbiornikiem i przepompownią. Natomiast wody opadowe z drugiego odcinka ul. Spacerowej odprowadzić projektowaną kanalizacją deszczową oraz jej wylotem zlokalizowanym w korycie rzeki Radomki  około 350 m przed  wjazdem na oczyszczalnię ścieków – mówi Karolina Turowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Wstępnie oszacowano koszt realizacji ww. zadania na kwotę 6,4 mln. zł brutto. W budżecie miasta  zaplanowano na 2017 r. kwotę 140 tys. zł. - na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przybliżony termin rozpoczęcia realizacji zadania to rok 2018-2019. Zadanie jest planowane do realizacji w dwóch etapach.

Więcej o:
urząd miasta radomska miasto radomsko drogi radomsko remont dróg
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE