Sołectwo na plus w gminie Żytno

Sołectwo na plus w gminie Żytno Fot. UG Żytno

Sołectwo Łazów jest jednym z pięciu sołectw, które uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego.

Sołectwo Łazów zakończyło realizację projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łazowie”. W ramach projektu zakupiono 30 krzeseł, 6 stołów oraz segment kuchenny. Całkowity koszt projektu to bez mała 14 tys. zł z czego 10 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, natomiast pozostała kwota to udział środków własnych gminy.

- Dziękuje Zarządowi Województwa Łódzkiego za udzieloną dotację oraz Radzie Sołeckiej i mieszkańcom za zaangażowanie w realizację projektu – mówi wójt gminy Żytno – Mirosław Ociepa.

Informacja: Urząd Gminy w Żytnie

Więcej o:
gmina Żytno Łazów gmina Żytno Gmina Żytno Łazów Sołectwo na plus
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE