Smog w Radomsku

Smog w Radomsku

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi wydało komunikat wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Radomsku w niedzielę26 stycznia.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji pomiarowej przy ul. Rolnej 2 i o godz. 9.00 wyniosło 106,1 μg/m3.

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmuje teren zabudowany Radomska - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia. Razem 15 km2. Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 35 tys.

Przyczyną są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Sprawdź: bieżąca jakość powietrza w Radomsku

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecenia: rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Więcej o:
smog smog w radomsku smog radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE