Ślubowanie nowych policjantów

Ślubowanie nowych policjantów Fot. lodzka.policja.gov.pl

Łódzki garnizon policji zasiliło 101 nowych funkcjonariuszy. Policjanci rotę ślubowania wypowiedzieli za nadinspektorem Sławomirem Litwinem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 27 lutego 2023 roku.

9 stycznia 2023 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętych policjantów oraz wręczenia medali i odznaczeń. W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Dyrektor Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi Pani Emilia Ismailova, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz ppor. Jacek Syjud, kapelan prawosławny Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zdzisław Pełka, Wice Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Pan Józef Kuczka oraz przedstawiciele kadry kierowniczej łódzkiego garnizonu policji.

W obecności kadry kierowniczej łódzkiego garnizonu policji oraz zaproszonych gości nowo przyjęci funkcjonariusze, w tym 28 kobiet i 73 mężczyzn złożyli rotę ślubowania:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

- Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który pogratulował im wyboru tak odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa. Przypomniał o ogromnej odpowiedzialności, jaka ciąży na policjantach, którzy niejednokrotnie muszą w ułamkach sekund podejmować trudne decyzje wpływające na życie ludzkie. Generał złożył także gratulacje wszystkim wyróżnionym - informuje Paulina Matusiak-Worek z KWP w Łodzi.

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci do służby 29 grudnia 2022 roku. Przed nimi kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, po którym rozpoczną służbę w jednostkach naszego garnizonu. W sumie w 2022 roku garnizon łódzki zasiliło 424 nowych funkcjonariuszy – 117 kobiet i 307 mężczyzn. Na 2023 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 27 lutego, 5 maja, 3 lipca, 23 sierpnia, 27 października oraz 28 grudnia.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe. Medale „Za Długoletnią Służbę” - przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa - otrzymało 10 funkcjonariuszy. Za służbę pełną poświęcenia i zaangażowania 21 policjantów uhonorowano odznaką „Zasłużony Policjant”. Ponadto Dyrektor Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi wręczyła podziękowania funkcjonariuszom garnizonu łódzkiego.

Więcej o:
policja ślubowanie ślubowanie policjantów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE