Śledztwo ws. zakupu miału przez PGK w Radomsku umorzone po raz drugi

Śledztwo ws. zakupu miału przez PGK w Radomsku umorzone po raz drugi

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła śledztwo w sprawie domniemanego nadużycia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez osoby zajmujące się organizacją dostaw miału energetycznego dla Zakładu Ciepłowniczego PGK sp. z o.o. w Radomsku. Śledztwo zostało umorzone już po raz drugi, po tym jak zostało wznowione na wniosek radnych Rady Miejskiej w Radomsku Rafała Dębskiego, Łukasza Więcka i Wioletty Pal. Pierwszy raz zostało umorzone w grudniu ubiegłego roku.

Także tym razem prokuratura nie dopatrzyła się wykroczenia przez prezesa oraz członków zarządu PGK Sp. z o.o. poza zakres udzielonych im uprawnień, jak również działań sprzecznych z interesem spółki. Co więcej, Prokurator stwierdził, że dzięki podejmowanym w związku ze zmianą dostawcy miału działaniom spółka zaoszczędziła znaczne środki finansowe.

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 26 lipca 2022r. umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie domniemanego nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby zajmujące się organizacją i rozstrzygnięciem zamówienia na „dostawę wraz z transportem miału energetycznego dla Zakładu Ciepłowniczego PGK Sp. z o.o. w Radomsku”.

Pierwsze postępowanie dotyczące zakupu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku miału energetycznego zostało wszczęte w wyniku anonimowego zawiadomienia. Sprawa była przedmiotem prac Zespołu Kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Radomsku. Znalazła także swoje miejsce w publikacjach prasowych oraz była przedmiotem ataków politycznych, w których w niekorzystnym świetle przedstawiane były działania realizowane przez Zarząd Spółki. Do tego odniósł się Zarząd Spółki w oświadczeniu w lutym tego roku.

W tychże materiałach i wystąpieniach do szerokiej opinii społecznej miał przebijać się przekaz, jakoby Zarząd Spółki poprzez swoje decyzje i działania miał dopuścić i narazić Spółkę na straty materialne poprzez zawarcie niekorzystnych umów. Miałoby się to stać w wyniku zakupu miału energetycznego dla ciepłowni z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Prokuratura oceniła, że PGK Sp. z o.o. nie była zobowiązana przy zakupie węgla do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. To potwierdza prawidłowość opinii prawnej, którą kierował się w swoim postępowaniu Zarząd Spółki.

W toku postępowania prokuratorskiego Zarząd Spółki udostępnił organom wszystkie posiadane dokumenty w przedmiotowej sprawie, służące do jak najszerszego i zgodnego z prawdą wyjaśnienia sprawy.

W uzasadnieniu postanowienia prokurator podniósł, że cyt.: „należy podkreślić fakt, że spółka PGK Sp. z o.o. aneksując nie tylko zwiększała wysokość cen zakupu miału, ale także ją obniżała w przypadku obniżenia wysokości cen jednostkowych przez KHW S.A., a w spółce obowiązują wewnętrzne akty regulujące procedurę udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej oraz wytyczne w sprawie stosowania procedur przetargowych i obiegu dokumentacji przetargowej…”.

Prokurator podniósł także, że cyt.: „w wyniku działania prezesa czy też członków zarządu PGK Sp. z o.o. nie sposób dopatrzeć się wykroczenia poza zakres udzielonych im uprawnień, jak również działań wyraźnie sprzecznych z interesem spółki. Jak wynika z załączonych dokumentów, to cena węgla oferowana w poszczególnych okresach przez spółkę Carbo była weryfikowana na rynku i była ona najkorzystniejsza. Dodatkowo spółka ta zapewniała ciągłość dostaw… W toku postępowania nie stwierdzono, aby działania prezesa zarządu były kontrowersyjne, czy niecelowe oraz aby w ich wyniku powstała szkoda w kwocie co najmniej 200 000zł, wręcz przeciwnie porównując ceny proponowane przez Carbo, a inne podmioty, okazuje się, że spółka zaoszczędziła wydatki. Dodatkowo należy zaznaczyć, że umowa zawarta przez PGK Sp. z o.o. może zostać wypowiedziana za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, gdyby okazało się, że proponowana przez Carbo cena przestała być konkurencyjna, lub nie są spełniane parametry jakościowe spółka PGK Sp. z o.o. mogła taką umowę wypowiedzieć”.

- Jako Zarząd spółki byliśmy przekonani o takim zakończeniu sprawy. Jest ono zgodne z naszymi oczekiwaniami i przewidywaniami. Cieszymy się z umorzenia śledztwa, gdyż to zakończy „festiwal” bezpodstawnych zarzutów i oskarżeń w stronę PGK. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku odpowiada za strategiczne obszary funkcjonowania miasta, jak dostarczanie wody, kanalizację, odbiór odpadów stałych i płynnych oraz dostawy ciepła, a to wiąże się z obowiązkiem sprostania wielu wymogom formalnym i technicznym. Wszystkie działania szkalujące działania Spółki prowadzą do konieczności sprostania jeszcze większym rygorom, gdyż w oczach współpracujących instytucji i partnerów biznesowych PGK staje się ona partnerem ograniczonego zaufania. Tym samym traktowani jesteśmy jako partner podwyższonego ryzyka. Zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia realizacji usług. Spełnienie podwyższonych wymagań niesie za sobą dodatkowe koszty, które finalnie obciążają mieszkańców - komentuje prezes Zarządu PGK w Radomsku Zbigniew Rybczyński.

(info: PGK w Radomsku)

Więcej o:
radomsko pgk radomsko śledztwo prokuratura umorzone śledztwo zakup miału
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE