Skuteczność radomszczańskiej policji powyżej średniej

Skuteczność radomszczańskiej policji powyżej średniej

Prawie 18 tysięcy – to liczba interwencji zgłoszonych policji na terenie powiatu radomszczańskiego w całym ubiegłym roku. Kwota wymierzonych przez policję mandatów karnych w ciągu roku przekroczyła kwotę 1 400 000 zł.

Policyjne podsumowanie

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Radomsku podsumowało działania w minionym roku. W 2020 r. na terenie powiatu odnotowano 1932 przestępstwa (wykryto 1654, wykrywalność na poziomie 85,21%), w tym:

- 1133 przestępstwa kryminalne (wykryto 901, wykrywalność 78,90%),

- 6 przestępstw rozbójniczych (wykryto 6, wykrywalność 100%),

- 155 kradzieży z włamaniem (wykryto 110, wykrywalność 68,32%),

- 171 kradzieży (wykryto 96, wykrywalność 55,17%),

- 431 przestępstw gospodarczych (wykryto 392, wykrywalność 90,95%), to najczęściej: oszustwa internetowe, wyłudzenia pożyczek, oszustwa na szkodę operatorów telekomunikacyjnych

- 104 przestępstwa narkotykowe: posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających (wykryto 97, wykrywalność na poziomie 93,27%),

- 8 kradzieży samochodów (wykryto 4, wykrywalność 50%),

- 6 bójek i pobić (wykryto 6, wykrywalność 100%),

- 2 zgwałcenia i inne czynności seksualne (wykryto 2, wykrywalność 100%),

- 3 zabójstwa (wykryto 3, wykrywalność 100 %).

- W każdej z kategorii nastąpił wzrost wykrywalności, a skuteczność jest wyższa niż średnia wojewódzka. Choć mamy świadomość, że wiele jeszcze rzeczy trzeba poprawić, to stan bezpieczeństwa w powiecie można ocenić jako dobry – podkreśla nadkom. Robert Baryła, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku.  

W ciągu minionego roku policjanci zatrzymali, także w celu wytrzeźwienia, 548 osób (w tym 262 osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa. Sporządzono 116 formularzy „Niebieskiej Karty" (77 na terenie miast, 39 – wsi), związku z tym zgłoszono 140 ofiar przemocy w rodzinie (96 kobiet, 23 mężczyzn oraz 21 małoletnich).

W 2020 roku policjanci ujawnili łącznie 56 czynów karalnych popełnionych przez 48 nieletnich. Odnotowano też 104 przypadki demoralizacji nieletnich, z czego 25 dotyczyło nastolatków przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów rodzinnych, 21 nieletnich spożywających alkohol, 4 spożywających narkotyki.

Spokojniej na drogach

W stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek liczby wypadków (o 23,8 %), spadek liczby rannych (o 38,9 %) i spadek ilości kolizji (o 17,0 %), ale - wzrost ilości zabitych (o 22,2 %).

W roku 2020, w statystykach policyjnych odnotowano 1821 zdarzeń drogowych, w tym 99 wypadków, w wyniku których zginęły 22 osoby, a 124 osoby zostały ranne.

Jak zauważyli twórcy raportu, na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba osób zabitych na drogach utrzymuje się na podobnym poziomie (około 20 osób).

- Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, zauważyć należy, że ilość wypadków spadła aż o 53,7 % (z 214 w roku 2018 do 99 w roku 2020). Podobnie rzecz ma się w zakresie ilości osób rannych, tu odnotować można spadek aż o 53,0 % (z 214 na 99) – odnotowują autorzy raportu.

Co ciekawe, mimo spadku ogólnej liczby wypadków na drogach, nadal na wysokim poziomie utrzymuje się liczba kolizji na drogach krajowych, szczególnie na DK 1, zwłaszcza - w rejonie robót związanych z budową autostrady.

W minionym roku statystycznie mniej niż w latach poprzednich było zdarzeń drogowych z udziałem z pieszych rowerzystów, nieco więcej - z udziałem motocyklistów (zdaniem policji, to efekt wzrostu liczby zarejestrowanych motocykli i zwiększonego zainteresowania tym środkiem transportu).

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Radomsku wylegitymowali 13 604 osób, ujawnili 10 615 wykroczeń (w tym 5 081 przekroczeń prędkości), nałożyli 5 180 mandatów karnych, zatrzymali 1 040 dowodów rejestracyjnych i 116 uprawnień do kierowania pojazdami (45 za przekroczenie prędkości), ujawnili 410 kierujących pod wpływem alkoholu.

Inne działania KPP w Radomsku

Ponadto policjanci KPP w Radomsku w ciągu całego 2020 roku wylegitymowali 50614 osób, nałożyli 7629 mandatów karnych na kwotę 1 411 010 zł. Sporządzono również 755 wniosków o ukaranie.

Stan pandemii wiązał się dla policji z wieloma dodatkowymi zadaniami, mającymi na celu maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w naszym powiecie. Polegały one m. in. na kontrolowaniu miejsc zamieszkania osób poddanych izolacji lub kwarantannie (3745), a także na sprawdzaniu przestrzegania obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów. Za łamanie nakazów i obostrzeń związanych z wirusem COVID-19 na terenie całego powiatu nałożono 928 mandatów karnych, sporządzono 153 wnioski o ukaranie do sądu, w 689 przypadkach – skończyło się na pouczeniu.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko policja radomsko statystyki policja podsumowanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE