Separator osocza dla szpitala w Radomsku. Radni dali zielone światło

Separator osocza dla szpitala w Radomsku. Radni dali zielone światło Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały przekazującej 72 tys. złotych na zakup separatora osocza krwi dla radomszczańskiego punktu pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi to jedna z ważniejszych decyzji podjętych przez radnych podczas Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego. Komisja obradowała w trybie zdalnym w poniedziałek 23 listopada.

Radni przychylili się do wielu zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Oprócz przesunięcia w ramach planu wydatków kwoty 72 tys. zł na zakup separatora, dzięki któremu można będzie pozyskiwać w naszym szpitalu osocze (obecnie jeden z najskuteczniejszych leków ratujących najciężej chorych na COVID-19), zaopiniowano także:

- przesunięcie w ramach planu wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą kwoty 1.335.090 zł dla podległych jednostek oświatowych na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz niezbędne wydatki rzeczowe;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 525.000 zł w związku z odstąpieniem w 2020 r. od zakupu nieruchomości na potrzeby utworzenia nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej (ze względu na brak zjazdu spełniającego parametry zjazdu publicznego, GDDKiA odmówiła uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 64.593,04 zł - środki były zabezpieczone na zwrot dotacji w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku” (zwrócone środki zostały przeklasyfikowane przez Urząd Marszałkowski i wróciły do budżetu, trafią do rezerwy ogólnej);
- przesunięcie kwoty 25.000 zł z zadania „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla pensjonariuszy DPS w Radziechowicach” do zadania „Zakup miksera uniwersalnego dla DPS w Radziechowicach”. Po rozstrzygnięciu przetargu na siłownię pozostały do wykorzystania środki, które jednostka chce przeznaczyć na zakup miksera do kuchni;
- przesunięcie kwoty 4.388 zł z działu ,,pomoc społeczna” do działu ,,rodzina” celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wniosek PCPR);
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł w związku z otrzymaniem środków na obsługę zadań związanych z COVID (40.000 zł) oraz większymi wpływami z tytułu obsługi cudzoziemców (20.000 zł). Środki zostaną przeznaczone na obsługę zadań nałożonych na Powiatowy Urząd Pracy;
- zmniejszenie planu dochodów i wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 3927E odc. Wola Blakowa - Krępa - Kol. Krępa o kwotę 15.000 zł. Środki pomocy finansowej z gm. Lgota Wielka nie zostaną wykorzystane z uwagi na przekroczenie zakładanej kwoty zamówienia w przeprowadzonych procedurach przetargowych;
- przesunięcie w ramach planu wydatków kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty dotacji dla szkół niepublicznych w grudniu br. Zmiana wynika ze znacznego wzrostu liczby uczniów szkół niepublicznych.

Budżet ogółem po zmianach:

• dochody - 126.755.338 zł,
• wydatki - 132.651.281 zł,
• deficyt - 5.895.943 zł,
• wolne środki za rok 2019 - 5.404.569 zł,
• nadwyżka budżetowa za 2019 r. - 2.141.374 zł,
• spłaty kredytów i pożyczek - 1.650.000 zł.

Radni analizowali także projekt uchwały „w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Radomszczańskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym” oraz przyjęli plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2021 roku.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko starostwo radomsko szpital radomsko separator osocza komisja budżetowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE