Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza

Sejm ustanowił rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza Fot. wikipedia.pl

Sejm przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza, pochodzącego z Radomska, wybitnego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjątkowym znaczeniu dorobku poety, oddając hołd jego artystycznym dokonaniom, ustanawia rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza - głosi uchwała Sejmu. Za przyjęciem uchwały głosowało 452 posłów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin T. Różewicza.

- Tadeusz Różewicz zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne już w pierwszym tomie „Niepokój” z 1947 roku. Ambasador polszczymy. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. „Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony na rzeź” - pisał w wierszu „Ocalony”, poszukując nowego ładu etycznego. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka - bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, realistycznym, teatrem absurdu - wskazano w uchwale.

Oceniono, że filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską.

Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 1921 r. w Radomsku. Zmarł 24 kwietnia we Wrocławiu. Spoczął na cmentarzu przy kościele ewangelickim Naszego Zbawienia w Karpaczu

Więcej o:
tadeusz różewicz rok tadeusza różewicza sejm uchwała
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE