Segreguj z kulturą – tekstylia i odzież, odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

Segreguj z kulturą – tekstylia i odzież, odpady wielkogabarytowe i ZSEiE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przedstawia kolejna publikację artykułu na temat prawidłowego zagospodarowywania odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w ramach projektu „Kultura segregacji”.

Tekstylia i odzież

Tekstylia i odzież są gromadzone w worku koloru bezbarwnego. Selektywne gromadzenie tekstyliów w ten sposób dotyczy mieszkańców miasta Radomska. Do worka na tekstylia i odzież wrzucamy:

- odzież, buty, obrusy, pościel, firany, zasłony, chusty, szale, torby, plecaki, kołdry, poduszki, koce

Pamiętajmy, żeby powyższe odpady umieszczać w worku luzem, bez dodatkowych opakowań.

Do worka na tekstylia i odzież nie wrzucamy:

- pampersów, dywanów, chodników, parasoli, wykładzin, odzieży zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi, tapicerki samochodowej.

Worek z tekstyliami i odzieżą jest odbierany razem z odpadami wielkogabarytowymi i ZSEiE. Zamiar wystawienia tych odpadów nie trzeba zgłaszać. Odpady tekstyliów i odzieży z posesji powinny być wystawione w dniu wynikającym z harmonogramu zbiórki do godziny 6:00.

Powyższy system zbierania odpadów tekstyliów i odzieży Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi wyłącznie na terenie miasta Radomska.

Tekstylia i odzież nadające się do użytku można także przekazać do:

 1. Pojemników na zużytą odzież znajdujących się przy zabudowie wielolokalowej lub punktach handlowo- usługowych.
 2. Przekazać na zbiórkę odzieży prowadzoną na terenie gmin przez podmioty zewnętrzne.
 3. Podarować instytucjom wspierającym osoby potrzebujące np. DPS, MOPS, Domy Dziecka itp.
 4. Dostarczyć do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

 

Podstawą do przyjęcia odpadów  do PSZOK jest okazanie się dowodem osobistym lub paszportem.

PSZOK dla Miasto Radomsko

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

 1. Jeżynowa 40, Płoszów

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 6:00-18:00, sobota 7:00 -12:00

Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Płoszowie określa regulamin.

PSZOK Gmina Radomsko

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – ul. Jeżynowa 40, Płoszów

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 6:00-18:00, sobota 7:00 -13:00                                      

PSZOK Gmina Gomunice

Słostowice 1A (Oczyszczalnia Ścieków)

Godziny otwarcia:  wtorek oraz czwartek od 9:00 - 14:00

PSZOK Gmina Masłowice

teren byłego GS Masłowice 84a (budynek po byłej buchcie spędowej)

Godziny otwarcia: sobota 8:00 - 12:00 

Odrębną grupę odpadów stanowią odpady wielkogabarytowe, których rozmiary wykraczają poza przyjęte standardy odpadów komunalnych. Będą to wszystkie przedmioty, które ze względu na swoje rozmiary i wagę nie mieszczą się w pojemniku na odpady zmieszane. 

Do grupy odpadów wielkogabarytowych zalicza się m.in.:

sofy, łóżeczka, zabawki o dużych rozmiarach(np. koń na biegunach), fotele, dziecięce wózki, deski do prasowania, materace, dywany, rowery, duże donice, meblościanki, duże instrumenty muzyczne, szafy .

Odpadów wielkogabarytowych nie należy umieszczać w osiedlowym/przydomowym pojemniku na odpady lub workach/ pojemnikach do segregacji odpadów, nawet po ich demontażu, rozdrobnieniu itp. 

Spalanie odpadów wielkogabarytowych po ich rozdrobnieniu w piecach jest zabronione ze  względu na zanieczyszczenie powietrza.

Jak pozbyć się odpadów wielkogabarytowych?

1) Umieścić w określonym terminie w punkcie odbioru

 • ZABUDOWA WIELORODZINNA – odpady należy dostarczyć do najbliżej położonego punktu odbioru określonego w harmonogramie  (nie zawsze jest to przyblokowy boks na odpady). 
 • ZABUDOWA JEDNORODZINNA – punktem odbioru jest miejsce zwyczajowego zlokalizowania wystawionego pojemnika/ worków na odpady zgodnie z HARMONOGRAMEM

Zamiar wystawienia odpadów należy zgłosić najpóźniej dzień przed terminem wywozu do godziny 14:00. Odpady  wielkogabarytowe zgłoszone po godzinie 14:00 lub w dniu wywozu będą odebrane w następnym terminie zbiórki.

ZASADY ZGŁASZANIA ZAMIARU WYSTAWIENIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN

 • Miasto Radomsko -Zgłoszenia można dokonać telefonicznie dzwoniąc do Siedziby Spółki pod 44 683 42 26,  mailowo na adres zom@pgk-radomsko.pl . Odpady wielkogabarytowe z posesji powinny być wystawione w dniu wynikającym z harmonogramu zbiórki do godziny 6:00.
 • Gmina Radomsko- Zgłoszenia można dokonać telefonicznie dzwoniąc do Siedziby Spółki pod 44 683 42 26, do Urzędu Gminy pod numerem 44 683-24-13 wew.112.  lub mailowo na adres zom@pgk-radomsko.pl .  Odpady wielkogabarytowe z posesji powinny być wystawione w dniu wynikającym z harmonogramu zbiórki do godziny 6:00.
 • Gmina Gomunice- Zgłoszenia można dokonać telefonicznie dzwoniąc do Siedziby Spółki pod 44 683 42 26,do Urzędu Gminy   mailowo na adres zom@pgk-radomsko.pl lub do Urzędu Miasta/ Gminy. Odpady wielkogabarytowe z posesji powinny być wystawione w dniu wynikającym z harmonogramu zbiórki do godziny 7:00.
 • Gmina Masłowice bez zgłoszenia. Odpady wielkogabarytowe z posesji powinny być wystawione w dniu wynikającym z harmonogramu zbiórki do godziny 7:00.

2)  Dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-U.

Podstawą do przyjęcia odpadów jest okazanie się dowodem osobistym lub paszportem.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy pochodzące z gospodarstw domowych:

 • chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała,
 • komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), notebooki, kalkulatory kieszonkowe, maszyny do pisania, faksy, telefony, telefony komórkowe,
 • odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, odtwarzacze wideo, CD i DVD, wzmacniacze dźwięku, aparaty fotograficzne,
 • świetlówki, lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne i led,
 • wiertarki, piły, maszyny do szycia,
 • zabawki zasilane prądem lub bateriami, kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole,
 • czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty,
 • przewody, kable elektryczne, ładowarki do telefonów komórkowych.

Jak pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

 • Umieścić w określonym terminie w punkcie odbioru.

2)  Dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-U.3) Zostawić w serwisie zajmującym się naprawą zepsutych urządzeń, gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna.

4) Kupując nowy sprzęt w sklepie np. telewizor lub lodówkę można pozostawić zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Ta sama zasada obowiązuje przy dostawie do domu. To sprzedawca jest zobowiązany do zapewnienia Ci możliwości bezpłatnego oddania zużytego sprzętu w miejscu dostawy.

5) Zużyty sprzęt małogabarytowy (taki którego najdłuższa krawędź nie przekracza 25 cm) można nieodpłatnie pozostawić bez konieczności zakupu nowego sprzętu w sklepie wielkopowierzchniowym sprzedającym akcesoria RTV i AGD,

6) Zbędny lub zużyty elektrosprzęt o najdłuższej krawędzi do 50 cm oraz zużyte baterie można nieodpłatnie zostawić jednym z 5-ciu pojemników na elektroodpady umieszczonych na terenie Radomska

Lokalizacja pojemników

1. ul. Leszka Czarnego 22 (koło basenu)

2. ul. Św. Królowej Jadwigi 20 (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 )

3. ul. Sierakowskiego (ERA Park)

4. ul. Stara Droga 85 (przy PGK)

5. ul. Reymonta (rejon dworca PKP)

 

 

7) Osoby nie mogące wynieść dużego sprzętu AGD przed posesję mogą skorzystać z bezpłatnego odbioru w tym zniesienia i załadunku i transportu do zakładu przetwarzania dużego AGD w ramach programu DECYDUJESZ.PL.  Wystarczy skorzystać z formularza zgłoszenia odbioru ze strony www.decydujesz.pl 

8) Sprawdź czy Szkoła mieszcząca się w okolicy Twojego zamieszkania nie bierze udziału w konkursie na zbiórkę elektroodpadów, możesz jej podarować swój sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

9) Przynieść na organizowaną przez PGK Sp. z o.o. raz w roku zbiórkę elektroodpadów w zamian za sadzonkę drzewa.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z działalności gospodarczej np. lady chłodnicze, duże urządzenia kopiujące, faxy itp. nie jest objęty w/w sposobem zbierania. Pozbyć się go można zlecając odbiór firmie odbierającej odpady lub samodzielnie dostarczając do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

Elektroodpadów nie wolno wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane lub worka na odpady posegregowane oraz samodzielnie demontować, gdyż stwarza to ogromne zagrożenie dla środowiska.

Powyższy artykuł i jego publikację zrealizowano w ramach projektu pt. „Kultura segregacji” przy współpracy Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku.

 

Więcej o:
radomsko pgk radomsko segregacja odpadów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE