Segreguj z kulturą - baterie, przeterminowane lekarstwa i inne odpady trudne (problemowe)

Segreguj z kulturą - baterie, przeterminowane lekarstwa i inne odpady trudne (problemowe)

Nie wszystkie odpady mogą być przetwarzane wraz z innymi wytwarzanymi na co dzień w gospodarstwie domowym. Te, które ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko, gabaryty lub trudności pojawiające się przy ich unieszkodliwianiu, wymagające specjalnego traktowania, nazywamy odpadami problemowymi. Choć są dużo mniej powszechne niż tworzywa sztuczne, szkło czy odpady organiczne, wytwarzamy je w każdym domu. Ze względu na swój specyficzny charakter, mogą generować spore trudności podczas transportu i dalszego przetwarzania, dlatego wymagają specjalnego traktowania.

Baterie - to odpady niebezpieczne, różniące się wielkością i składem. Umieszczone w środowisku powodują skażenie gruntu oraz wody i żyjących w nim organizmów. Wyrzucone do kosza na odpady zmieszane lub worków/ pojemników na odpady selektywnie zebranie zanieczyszczają odpady, które się w nim znalazły oraz narażają pracowników pracujących przy obróbce odpadów na kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Do zużytych baterii zaliczymy ogniwa jednorazowe i wielokrotnego użytku (akumulatorki), baterie z telefonów komórkowych itp.

Gdzie należy wyrzucać zużyte baterie?

Zużyte baterie można pozostawić w pojemnikach znajdujących się w:

1. Sklepach wielkopowierzchniowych.
2. Urzędach i instytucjach publicznych.
3. Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-U)

Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie się dowodem osobistym lub paszportem.

- PSZOK Miasto i gmina Radomsko - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
ul. Jeżynowa 40, Płoszów
- PSZOK Gmina Gomunice - Słostowice 1A (Oczyszczalnia Ścieków)
- PSZOK Gmina Masłowice - teren byłego GS Masłowice 84a (budynek po byłej buchcie spędowej)

4. Na stoisku PGK Sp. z o.o. w czasie organizowanych przez Spółkę akcji plenerowych (pikników, akcji zbiórkowych itp.)

Przeterminowane leki - (syropy, tabletki, maści, leki wziewne itp.) oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym (igły, strzykawki, paski do glukometrów, peny do insuliny)   zawierają substancje wpływające negatywnie na środowisko naturalne, a nawet zdrowie i życie ludzi. Związki chemiczne w nich zawarte działają niszcząco na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe, nawet przez kilkadziesiąt lat.

Z tego powodu nie wolno wrzucać leków do przydomowych koszy. Substancje te wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszkodliwienia oraz mogą szkodzić osobom pracującym przy obróbce odpadów.

Nigdy nie należy wrzucać leków do toalety ani odpływu (umywalki czy wanny), niezależnie od formy leku (np. w kroplach lub syropie). Oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych w lekach. Rozpuszczone leki spływają w ten sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych. 

Co zrobić z lekarstwami przeterminowanymi lub nieprzydatnymi?

1). Zanieść do apteki i umieścić je w przeznaczonym do tego celu pojemniku. 

LISTA APTEK PRZYJMUJĄCYCH LEKI PRZETERMINOWANE I NIENADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKOWANIA  W RADOMSKU

 • Apteka "Piastowska" ul. Piastowska 20 d
 • Apteka "Zdrowie" ul. Mickiewicza 16
 • Apteka "Miła" ul. Miła 5
 • "Apteka z uśmiechem" ul. Przedborska 47
 • Apteka "Dr Max" ul. Jagiellońska 8
 • Apteka "Stylowa" ul. Reymonta 42
 • Apteka "GEMINI" ul. Armii Krajowej 32
 • Apteka "Codzienna Drive" ul. Piastowska 17
 • Apteka " Dbam o zdrowie" ul. Prymasa Wyszyńskiego 2/6

LISTA APTEK PRZYJMUJĄCYCH LEKI PRZETERMINOWANE I NIENADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKOWANIA W GMINIE GOMUNICE

 • Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Armii Krajowej 30 w Gomunicach
 • Apteka ul. Krasińskiego 8A

PUNKT NA TERENIE GMINY MASŁOWICE, DO KTÓREGO MOŻNA DOSTARCZYĆ LEKI PRZETERMINOWANE I NIENADAJĄCE SIĘ DO UŻYTKOWANIA

 • Gminny Ośrodek Zdrowia - Masłowice 38

Do pojemników możemy wrzucać leki w różnej formie:

- tabletki, kapsułki w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych,

- syropy wrzucamy w buteleczkach, należy zachować ostrożność aby opakowanie nie stłukło się podczas umieszczania w pojemniku,

- maści i kremy wyrzucamy w tubkach,

- aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,

-  zastrzyki w ampułkach,

- leki wrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek,

2). Dostarczyć nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Na pewno wielu z nas zadaje sobie pytanie, a co zrobić z odpadami remontowymi?

Odpady remontowo-budowlane należy  wcześniej posegregować na poszczególne rodzaje. W odpadach remontowych nie mogą znajdować się odpady komunalne powstające podczas prac remontowych  np. butelki po wodzie, termopaki itp.

Przykłady odpadów remontowo-budowlanych:

 • materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian, polepa),
 • odpady budowlane z tworzyw sztucznych (siding elewacyjny, rury PVC, rynny PVC, parapety, listwy przypodłogowe, gumolit),
 • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia wnętrza w tym (umywalki, sedesy),
 • materiały konstrukcyjne w tym karton-gips,
 • odpadowa papa,
 • worki po cemencie,
 • odpady drewniane w tym deski, palety,
 • szkło budowlane, w tym szyby i lustra,
 • elementy stolarki drzwiowej i okiennej,
 • gruz budowlany: gruz ceglany, gruz betonowy, ceramika budowlana

Zabronione jest umieszczanie gruzu itp. odpadów budowlanych w pojemniku na odpady zmieszane.

Tego typu odpady można:

 • bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • zamówić specjalną usługę podstawienia kontenera przez firmę PGK Sp. z o. o. tel. kontaktowy 44 683 42 26 lub 44 683 06 30. Zamawiając kontener należy pamiętać, że usługa ta jest odpłatna (cennik do pobrania) i na taki kontener obowiązuje kolejność zapisów. Dlatego planując remont zastanówmy się wcześniej, która forma odbioru będzie dla nas najkorzystniejsza.

Opakowania po chemikaliach

W tej kategorii odpadów mieszczą się opakowania pochodzące z gospodarstw domowych (nie działalności gospodarczej) po:

 • farbach i lakierach, rozpuszczalnikach, piankach,  sprayach itp.
 • opakowania po olejach silnikowych, przekładniowych i smarowych
 • opakowania po środkach ochrony roślin - UWAGA DOTYCZY WYŁĄCZNIE PSZOK DLA MIASTA I GMINY RADOMSKO

Nie należy umieszczać ich w pojemnikach/workach na odpady posegregowane, ani też wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Tego typu opakowania łatwo rozpoznać poprzez czarno -pomarańczowe oznaczenie niebezpiecznych właściwości substancji, która się w nich znajdowała.

Jak się pozbyć opakowań po chemikaliach?

1. Takie opakowania należy gromadzić selektywnie i dostarczyć do PSZOK

2. Zlecić specjalistycznej firmie odpłatny odbiór

Zużyte akumulatory samochodowe

To odpady niebezpieczne, których nie należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane ani do żadnego z pojemników/worków na odpady segregowane, gdyż naraża się w ten sposób zdrowie osób pracujących z odpadami oraz przyczynia się do uszkodzenia innych odpadów. Elektrolit w akumulatorach samochodowych to kwas, który jest substancją silnie toksyczną i żrącą, która gdy trafi do środowiska czyni w nim nieodwracalne szkody.

Jak się pozbyć zużytego akumulatora samochodowego?

Zużyty akumulator możemy pozostawić w sklepie podczas zakupu nowego lub możemy zostawić go w zakładzie mechanicznym, w którym zlecamy wymianę akumulatora na nowy.

Kultura segregacji to przede wszystkim prawiadłowe zagospodarowanie odpadów powstające zarówno w naszych domach jak i unikanie błędów podczas segregacji na odpowiednie frakcje.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pgk-radomsko.pl , na której w zakładce SEGREGACJA ODPADÓW W PIGUŁCE znajdują się odpowiedzi na pytania związane z prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.

Materiał edukacyjny powstał na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, w ramach projektu „Kultura segregacji” zrealizowanego wspólnie z Rekopolem Organizacją Odzysku Opakowań S.A.

Więcej o:
radomsko pgk radomsko segregacja odpadów segreguj z kulturą segregacja baterii segregacja lekarstw
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE