Ścieżka rowerowa na ul. Narutowicza w Radomsku w odległych planach

Ścieżka rowerowa na ul. Narutowicza w Radomsku w odległych planach

Prędko nie doczekamy się ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Narutowicza w Radomsku. Powód? Chodnik, po którym miałaby przebiegać droga dla rowerów jest za wąski.

O wytycznenie takiej ścieżki rowerowej zabiegał Rafał Dębski, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku.

- Ulica Narutowicza jest jedną z najbardziej ruchliwych dróg krajowych w Radomsku, wyznaczenie ścieżki rowerowej na kształt funkcjonujących już ścieżek przy ul. Przedborskiej i Brzeźnickiej, znacznie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów tej drogi – argumentował radny, przedstawiając swój wniosek.

W odpowiedzi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje, że dopuszczenie do ruchu rowerów na chodniku wymaga spełnienia kilku warunków.

Przede wszystkim, konieczna jest odpowiednia szerokość chodnika, która np. dla ścieżki pieszo-rowerowej w terenie zabudowanym musi wynieść 3 metry.

W 2019 roku, analizowany był wniosek KPP w Radomsku, o dopuszczeniu do ruchu rowerów na chodnikach w ciągu dróg krajowych nr 42 i 91. W pracach powołanej wówczas Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oprócz przedstawiciela wnioskodawcy, wzięli udział pracownicy GDDKiA i policjanci z KWP z Łodzi. Zadecydowano wówczas o wyznaczeniu ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach dróg Przedborskiej, Krakowskiej i Brzeźnickiej.

Obecnie, jak wyjaśnia Jacek Gryga, z GDDKiA w Łodzi, nie ma warunków do oznakowania bezpiecznej i zgodnej z przepisami drogi dla rowerów lub dla pieszych w ciągu całej ulicy Narutowicza w Radomsku. Powodem jest przede wszystkim niewystarczająca szerokość chodnika lub jego brak.  

- Uwzględniając jednak potrzeby uczestników ruchu, ponownie przeanalizujemy wyznaczenia ciągu rowerowego na części ul. Narutowicza, podczas opracowywanej w tym roku, aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej nr 91 – zaznacza Jacek Gryga.  

Więcej o:
ścieżka rowerowa w radomsku ścieżka na ulucy narutowicza ścieżki radosko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE