Są granty dla ośrodków kultury

Są granty dla ośrodków kultury Fot. Organizator

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Wnioski o wsparcie mogą składać: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKDNiS oraz jednostki samorządu terytorialnego. A także biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Preferowane są wnioski złożone przez podmioty, których organizatorem jest odpowiednio: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczeń liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub powiat z miejscowości do 50 tys. mieszkańców położonych ponad 50 km od dużych ośrodków miejskich.

W ramach projektu przewidziano kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 maja.

Więcej o:
granty dla ośrodków kultury granty dla domów kultury wsparcie radomsko dom kultury
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE