Są dotacje dla organizacji pozarządowych. Kto je otrzymał?

Są dotacje dla organizacji pozarządowych. Kto je otrzymał? Fot. pixabay.com

Powiat Radomszczański podzielił pieniądze w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Kto otrzymał dotację i na jakie zadania?

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Zadanie: Aktywizacja seniorów - mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego poprzez różne formy działań na rzecz propagowania zdrowia - kwota 6.000 zł

- Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Radomsku - „Zdrowy Senior już pora na Seniora! Program aktywności radomszczańskich seniorów w wieku emerytalnym” - 4.000 zł.

Promocja i organizacja wolontariatu:

Zadanie: Promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie - kwota 5.000 zł

- Polski Czerwony Krzyż Łódzki Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy w Radomsku - „Młodzież w działaniu - organizacja pomocy świątecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” - 3.500 zł, 

- SPOT Radomsko - „Otwórz się na wolontariat” - 1.500 zł.

Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

Zadanie: Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Powiatem Radomszczańskim - kwota 3.000 zł

- Polskie Towarzystwo Historyczne w Radomsku – Publikacja „Zeszytów Radomszczańskich XXI” - 3.000 zł,

Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu Radomszczańskiego:

Zadanie: Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu Radomszczańskiego - kwota 30.000 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku - „Koncert MOD Kamieńsk dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego” - 3.000 zł, 

- Radomszczański Chór Seniorów ROMANTICA - Nauka i organizacja pieśni, opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie koncertów artystycznych o odpowiedniej tematyce” - 2.500 zł,

- Stowarzyszenie Ziemia Radomszczańska – „Przegląd Piosenki Partyzanckiej i Żołnierskiej” - 4.500 zł, 

- Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Radomsku - „Uczyć[1]Tworzyć-Wspierać tylko uniwersytet trzeciego wieku” - 1.500 zł,

- Kolo Gospodyń Wiejskich Gowarzów - Piknik rodzinny „Rowerowy zawrót głowy” - 4.000 zł,

- Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE - „Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2023 roku” - 2.500 zł.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Rekreacja sportowa młodzieży z zakresu obronności: 

Zadanie: Zajęcia strzeleckie dla młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego - kwota 10.000 zł:

- Śląsko-Łódzka Organizacja Regionalna Ligi Obrony Kraju - „Zajęcia strzeleckie dla młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego” - 10.000 zł

Krajoznawstwo i turystyka na terenie Powiatu Radomszczańskiego. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu Radomszczańskiego:

Zadanie: Organizacja rodzinnego spływu kajakowego po rzekach Warcie lub Pilicy na obszarach ich przepływu przez Powiat Radomszczański - kwota 8.000 zł:

- Stowarzyszenie Morsy z Radomska - „Organizacja rodzinnego spływu kajakowego po rzekach Warcie lub Pilicy” - 4.000 zł,

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański organizacje pozarządowe dotacje konkurs
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE