Rywalizacja sportowa oparta na wartościach. Wyjątkowy projekt w Dojo Stara Wieś

Fot. Wojciech Bojdo

„Walka, która się nie odbyła”, „Nasze autorytety, droga do sukcesu”, czy „Dokąd zmierzam” to niektóre z tematów przewodnich jedynego w Polsce autorskiego programu edukacyjno-sportowego skierowanego do młodzieży, którego inauguracja odbyła się 2 września 2022 r. w Europejskim Centrum Budo – Dojo Stara Wieś. Inicjatywie patronuje Polski Komitet Olimpijski.

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczęła się realizacja programu „Dziś muszę zwyciężyć tego człowieka, którym byłem wczoraj” z udziałem m.in. mistrzów olimpijskich. Głównym celem inicjatywy Fundacji Europejskie Centrum Budo jest wychowanie młodzieży w duchu sportowej dyscypliny, w oparciu o wartości takie jak szacunek, uważność, wrażliwość, uczciwość, wytrwałość i wysokie aspiracje.

W uroczystej inauguracji programu udział wziął Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także między innymi polskie olimpijki Anita Włodarczyk i Katarzyna Niedźwiedzka. To właśnie sportowcy będą podczas treningów przekazywać młodzieży wartości płynące z pokojowej rywalizacji.

- Sport jest tym, co najbardziej kształtuje charakter każdego młodego człowieka i procentuje w dorosłym życiu. Wierzę, że spotkania z olimpijczykami oraz nauka płynąca z tego programu przyniosą jego uczestnikom nie tylko wiedzę, ale też skłonią do życia według olimpijskich zasad i wartości. Szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, fair play są ważne nie tylko w sporcie, ale też w codziennym życiu. Dziękuję organizatorom tego przedsięwzięcia za podjęcie edukacyjnej misji i chęć kształtowania młodego człowieka w duchu sportu oraz naszym wspaniałym olimpijczykom i medalistom olimpijskim za gotowość dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem. Wierzę, że Wasza determinacja i ciężka praca zawsze będą wzorem do naśladowania, a olimpizm będzie stawał się popularną i powszechną filozofią życia – mówi Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Głównym punktem oficjalnej inauguracji programu było symboliczne wydarzenie przy Słupie Pokoju znajdującym się na terenie Dojo Stara Wieś. Po złożeniu żurawi z origami – japońskiego symbolu zdrowia, długowieczności i pokoju, młodzież wraz z gośćmi dokonała uroczystego przesłania pokoju do wszystkich krajów świata. 

- Sport jest czystą formą rywalizacji. Nagrody w postaci medali są bardzo ważne, ale najbardziej wartościową jest nagroda fair play. Wychowanie w rywalizacji sportowej kształtuje młodzież wolną od agresji i złych zachowań. Właśnie dzięki niej bezpiecznie uwalniane są gromadzone w codziennym życiu emocje, również te negatywne. Dlatego tak ważne jest, żeby na świecie wspierany był rozwój kultury fizycznej i pokojowy duch rywalizacji sportowej. Europejskie Centrum Budo – Dojo Stara Wieś ma służyć następnym pokoleniom w realizacji tego szczytnego celu – mówi Paweł Krzywański, prezes Fundacji Europejskie Centrum Budo.

- Wykorzystując potencjał, jakim dysponuje ECB Dojo Stara Wieś, pragniemy aktywnie wspierać proces wychowawczy młodzieży. Naszym celem jest kształtowanie młodego pokolenia w jedności, zgodzie i spokoju dla przyszłego wolnego od wszelkich konfliktów świata. Z Dojo kierujemy przesłanie pokoju dla całej Ziemi – podkreśla Joanna Górka-Zielińska, współautorka programu.

Program realizowany jest w unikatowym na skalę światową obiekcie, który powstał zgodnie z kanonami architektury japońskiej. Uczestniczy w nim młodzież klas ósmych szkoły podstawowej oraz pierwszych szkoły średniej – polska i ukraińska, z rejonów miejskich oraz wiejskich.

Program zawiera wiele godzin treningów sportowych, które prowadzone są m.in. przez polskich olimpijczyków Roberta Korzeniowskiego, Katarzynę Niedźwiedzką, a także mistrzynię świata w karate tradycyjnym Katarzynę Krzywańską i pięściarkę Karolinę Koszewską. W ramach programu realizowane są zajęcia edukacyjne z zakresu zasad dobrego zachowania się, również w sieci, możliwości i zagrożeń płynących z rozwoju technologii, wiedzy na temat kultury i tradycji Japonii, ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Program współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Fundacja Europejskie Centrum Budo planuje kontynuować program, aby objąć nim jak najwięcej młodzieży pochodzącej z różnych środowisk i regionów. Do jego wspierania mogą włączać się zarówno instytucje rządowe i samorządowe, jak i szkoły oraz prywatni przedsiębiorcy, chcący wspierać edukację młodego pokolenia.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
powiat radomszczański stara wieś dojo dojo stara wieś projekt anita włodarczyk polski komitet olimpijski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE