Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Starosta zachęca mieszkańców do współpracy przy tworzeniu dokumentu

Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Starosta zachęca mieszkańców do współpracy przy tworzeniu dokumentu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Powiat Radomszczański przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030”. To kluczowy dokument, który wyznaczy kierunki służące poprawie jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem dynamicznie zachodzących zmian na świecie.

Strategia opracowywana będzie w modelu partycypacyjno – eksperckim, co oznacza włączenie w jej powstanie mieszkańców powiatu na równi z ekspertem i przedstawicielami samorządu.

Do czynnego udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Powiatu, a tym samym aktywnego włączenia się mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego w proces decydowania o jego przyszłości zaprasza Starosta Beata Pokora.

- Zapraszam i zachęcam wszystkich do współpracy. Chcemy, aby Strategia Rozwoju Powiatu była wspólnie wypracowanym dokumentem planistycznym, a realizacja zadań Powiatu odbywała się zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców – mówi Beata Pokora, starosta powiatu radomszczańskiego.

W celu diagnozy potrzeb i poznania opinii mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego na stronie www.radomszczanski.pl uruchomiona została internetowa ankieta, której wyniki posłużą do przygotowania strategii. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w procesie oceny stanu aktualnego, a także formułowania celów i kierunków rozwoju Powiatu. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Równolegle z badaniem mieszkańców przeprowadzony zostanie także sondaż wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Radomszczańskiego.

W celu bieżącego informowania mieszkańców o realizacji zadań związanych z pracami nad „Strategią Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030” na stronie www.radomszczanski.pl powstała specjalna zakładka dedykowana temu projektowi.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko strategia rozwoju powiatu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE