Ruszyły konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+

Ruszyły konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ Fot. Klaudia Gajda

W piątek, 23 września2022 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+. Do udziału w konsultacjach urzędnicy zapraszają wszystkich mieszkańców miasta, w szczególności radomszczan zamieszkujących obszar rewitalizacji, właścicieli nieruchomości oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z tego terenu, funkcjonujące i zamierzające uruchomić działalność na terenie miasta podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 23.09.2022r. do 24.10.2022r. w następujących formach:

a) w formie papierowej drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, Radomsko, lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
* W przypadku dostarczenia wniosków za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Radomska;

b) w formie elektronicznej na adres mailowy rewitalizacja@radomsko.pl
* W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: „Uwagi do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+”

c) w formie ustnej: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30 w Biurze Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta , Urząd Miasta Radomska, pokój 211

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ wraz z załącznikami udostępniony jest:

a) w wersji papierowej, w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, pokój 202 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.radomsko.pl

Urzędnicy zapraszają również wszystkich zainteresowanych do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny ustaleń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+. Ankieta dostępna będzie w terminie 23.09.2022r. do 24.10.2022 r. na stronie: https://www.survio.com/survey/d/V1X2R7G4J9U5Z6X8G?preview=1

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ zbierane będą z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w terminie od 23.09.2022 do 24.10.2022 do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub na stronie: https://www.survio.com/survey/d/I6K7H4A0P0F0N2T8Z

Nie będą rozpatrywane uwagi:

1. z datą wpływu przed dniem 23.09.2022r. i po dniu 24.10.2022.
2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Materiały dotyczące konsultacji społecznych dostępne do pobrania TUTAJ.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rewitalizacja radomska konsultacje społeczne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE