Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe do 31 stycznia mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków miasta na działania z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Organizacje pozarządowe do 31 stycznia mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków miasta na działania z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Jak informuje Urząd Miasta, zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczą działań na rzecz najuboższych i bezrobotnych, a także działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

- Natomiast zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym odejmują działania realizujące programy profilaktyczne w placówkach oświatowych adresowanych do młodzieży gimnazjalnej; wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny; wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez alkoholu. - informuje UM.

Oferty wraz z załącznikami na realizację zadań publicznych należy składać do 31 stycznia w Biurze Podawczym UM.

Więcej o:
urząd miasta dotacje organizacje pozarządowe konkursy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE