Ruszył program Czyste Powietrze

Ruszył program Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe); docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu. Podczas spotkań przedstawiciele resortu informują, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Spotkania odbędą się w każdej gminie w Polsce. W gminie Wielgomłyny odbędzie się ono w następującym terminie: 28 września 2018r. o godz. 18.00 (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu).

Więcej o:
wfośigw dotacja termomodernizacja ekologia ciepło zanieczyszczenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE