Ruszył nabór do szkół średnich

Ruszył nabór do szkół średnich Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. można składać wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Dla ósmoklasistów, którzy w najbliższych dniach zdawać będą swój pierwszy poważny egzamin w życiu, to początek drogi do realizacji życiowych planów i marzeń.

- Już wkrótce przed Wami egzamin ósmoklasisty. Sprawdzi on zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w szkole. Życzę Wam, byście w tych ważnych dniach mądrze wykorzystali zdobytą wiedzę i umiejętności. Niech wyniki, które uzyskacie, odpowiadają Waszym oczekiwaniom i zapewniają możliwość realizacji dalszych życiowych planów – również tych związanych z kontynuacją nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych. Mam nadzieję, że rozwój swoich pasji i zdolności zwiążecie z naszymi szkołami – mówi wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

7 placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański, stale rozwija i doskonali swoją ofertę tak, by zapewnić jak najlepszy poziom kształcenia. Wykwalifikowana kadra i dobrze wyposażone specjalistyczne pracownie ułatwiają zdobycie kompetencji i kwalifikacji, które zwiększą konkurencyjność przyszłych absolwentów na wymagającym rynku pracy.

- Na rok szkolny 2020/2021 zaplanowanych zostało 40 klas pierwszych w szkołach młodzieżowych: 16 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 16 oddziałów w technikach oraz 8 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia. Ponadto przewidziano także 3 oddziały w liceach ogólnokształcących dla dorosłych i 1 oddział w szkole policealnej. W tym roku szkoły wprowadzają kolejne innowacyjne kierunki nauczania, reagując na zapotrzebowanie rynku pracy. Wśród nowych propozycji pojawia się m.in. technik programista czy technik rachunkowości – informuje Agnieszka Skura – Garbaciak, naczelnik wydziału edukacji.

Ostateczna liczba utworzonych oddziałów zależeć będzie od zainteresowania ze strony uczniów – liczby złożonych aplikacji. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać od 15 czerwca, do 10 lipca uzupełniając go o świadectwo ukończenia szkoły.

Pobierz:

OFERTA EDUKACYJNA 2020-2021

OFERTA - ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBRYSZYCACH

- Składając wniosek, uczeń na liście preferencji wskazuje trzy szkoły - pierwsza na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. W ramach każdej z tych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas). Do 4 sierpnia dokumenty należy uzupełnić o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia na stronach internetowych danej szkoły – mówi Agnieszka Skura – Garbaciak.

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia, przedkładając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański szkoły średnie nabór
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE