Ruszają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego

Ruszają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego

Starostwo Powiatowe zachęca do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje mają charakter otwarty.

- Zapraszamy do aktywnego udziału w tym procesie m.in. mieszkańców naszego powiatu, jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, organizacje pozarządowe – informują urzędnicy.

Uwagi należy składać w terminie od 25 października do 16 listopada 2023 roku w następujących formach:

1) pisemnej prowadzonej poprzez przekazanie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 69/2023 Starosty Radomszczańskiego z dnia 25 października 2023 roku. Uzupełniony formularz należy składać:
- w formie skanu na adres: starostwo@radomszczanski.pl,
- osobiście w skrzynce oddawczej umieszczonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku (ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, pokój nr 421, IV piętro),
- pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

2) poprzez link https://forms.gle/2HjmYWu2ksuFHmdt5 podany na stronie Starostwa Powiatowego w Radomsku i w Biuletynie  Informacji Publicznej.

Uwagi zgłoszone po terminie nie zostaną uwzględnione. Informacja o zakresie uwzględnienia uwag, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od upływu terminu składania uwag.

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko konsultacje strategia rozwoju powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE