Rusza program „Kultura bez barier”

Rusza program „Kultura bez barier” Fot. pixabay.com

Celem projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Granty przewidziane w ramach projektu zostaną przekazane instytucjom kultury z całej Polski. Strategicznym partnerem krajowym projektu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Budżet projektu wynosi 20 mln zł. Nabór wniosków o granty planowany jest na początek 2022 r.

Beneficjenci programu zrealizują projekty, w których planowanie i realizację włączani będą przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami i społeczności lokalnych, dzięki czemu nie tylko będą one odpowiadały na ich realne potrzeby, lecz także pozwolą na tworzenie schematów współpracy i sieci kontaktów na przyszłość. Przyczyni się to także do wzrostu kompetencji oraz świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników instytucji kultury.

Środki z programu będą mogły zostać wykorzystane przez instytucje kultury na szereg działań i rozwiązań umożliwiających szersze udostępnienie oferty kulturalnej osobom z niepełnosprawnościami, jak np. organizację warsztatów edukacyjnych, przygotowanie specjalnych ścieżek zwiedzania, audiodeskrypcje obiektów i przedstawień, obecność przewodników oprowadzających w Polskim Języku Migowym, dotykowe tyflografiki, modele 3D, opisy obiektów w języku uproszczonym czy wdrażanie projektowania uniwersalnego w przestrzeni instytucji. Program nie obejmie natomiast dostępności architektonicznej budynków.

Regulamin konkursu powstanie z udziałem środowiskowych ekspertów w zakresie dostępności kultury. Nabór wniosków o granty planowany jest na początek 2022 r.

Trwałym efektem programu „Kultura bez barier” będzie również model organizowania wydarzeń kulturalnych w taki sposób, by były one dostępne dla jak najszerszej publiczności. Model będzie mógł być wdrażany w polskich bibliotekach, domach kultury, teatrach, galeriach, muzeach i innych instytucjach kultury – także tych, które nie wezmą udziału w programie.

Źródło: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Więcej o:
Kultura bez barier Kultura bez barier 2022 wnioski kultura bez barier 20 mln zł na kulturę bez barier
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE