Rusza nabór wniosków w ramach PFRON

Rusza nabór wniosków w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zachęca do składania wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:

dla pracodawców i przedsiębiorców:

- o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,

- o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,

- o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:

- o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 17 – 21 maja 2021 r.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP w Radomsku jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma możliwość korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czyli tak, jak wszystkie osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Wydatki na realizację tych form wsparcia finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

 Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

- staże – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,

- prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,

- wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy wnioski nabór pfron
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE