Rusza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Rusza nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że w terminie od dnia 19 do 23 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu.

Osoba bezrobotna skierowana na staż ma możliwość nabycia doświadczenia i nowych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W roku 2019 osoby bezrobotne będą kierowane na staż na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

      • osoby po 50 roku życia;
      • kobiety;
      • osoby z niepełnosprawnościami;
    • osoby o niskich kwalifikacjach - tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
    • osoby długotrwale  bezrobotne - osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który zakwalifikuje do udziału w odpowiednim programie, biorąc pod uwagę zakładane w nim wymagania oraz na podstawie analizy sytuacji i szans na rynku pracy i indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w dokumentach do pobrania, w zakładce „Dla Pracodawców i przedsiębiorców” oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy, pokój 25). Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 12.

Info: PUP Radomsko.

Więcej o:
pup radomsko powiatowy urząd pracy w radomsku staż wnioski o staż w pup radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE