Rusza nabór wniosków o środki PFRON

Rusza nabór wniosków o środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabory wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabory wniosków:

dla pracodawców i przedsiębiorców:

- o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu;

- o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu;

- o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:

- o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:

- o sfinansowanie szkoleń.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 2 do 10 maja 2022 r.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki na realizację form wsparcia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

- staże – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,

- prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,

- szkolenia – pokój nr 19, tel. 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42,

- wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Więcej o:
radomsko pup radomsko nabór wniosków pfron
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE