Rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Fot. UM Radomsko

Prezydent Jarosław Ferenc - Gminny Komisarz Spisowy na terenie gminy Miasta Radomsko ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Oferty można składać w terminie 1 - 9.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach:

- Nabór - ogłoszenie
- Regulamin naboru rachmistrzów spisowych
- Formularz zgłoszeniowy

Więcej o:
radomsko konkurs rachmistrz spis powszechny
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE