Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radomszczańskiego

Rusza kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radomszczańskiego Fot. media.terytorialsi.wp.mil.pl

We wtorek, 9 maja 2023 r. na terenie powiatu radomszczańskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa i potrwa do 7 czerwca 2023 roku.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie mieścić się w budynku firmy PPHU Eko-Recykling przy ul. Wyszyńskiego 142a w Radomsku.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowe wzywa się: 

 • mężczyzn urodzonych w 2004 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

 osoby, które w latach 2021-2022:

 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach : medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy (art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowej, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

CZYM JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, a także określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

JAKIE SĄ KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ?

Ustalono cztery kategorie wojskowe:

 • KATEGORIA „A” – zdolny do służby wojskowej;
 • KATEGORIA „B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza to przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które
  w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej);
 • KATEGORIA „D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • KATEGORIA „E” – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

CO POWINIENEŚ ZE SOBĄ ZABRAĆ NA KWALIFIKACJĘ?

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych :

Jeśli masz wadę wzroku, nosisz okulary, soczewki weź: kopię (za zgodność z oryginałem) ostatniej porady okulistycznej lub receptę na okulary.

Na dokumencie powinno znajdować się Twoje: imię i nazwisko, pieczątka SP ZOZ lub NZOZ, lub zakładu optycznego, data wykonanej usługi oraz pieczątka lekarza okulisty stwierdzającego Twoją wadę wzroku.

Jeśli byłeś operowany lub leczony w szpitalu weź kartę informacyjną ze szpitala.

Jeśli chorujesz na przewlekłą chorobę leczoną w poradni specjalistycznej weź kopię ostatniej wizyty w poradni (na kopii dokumentu powinno znajdować się Twoje: imię
i nazwisko, pieczątka SP ZOZ lub Poradni specjalistycznej, w której się leczysz, data wykonywanej wizyty oraz pieczątka lekarza, który Cię leczy) lub zaświadczenie od specjalisty lub lekarza rodzinnego jeśli ma podstawy do wydania zaświadczenia.

Jeśli posiadasz wyniki badań diagnostycznych weź je ze sobą.

Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub nauczaniu specjalnych weź je ze sobą. Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności nie zostanie orzeczona kategoria zdrowia, należy obowiązkowo dostarczyć dokumentację medyczną choroby.

W przypadku gdy nie zabierzesz ze sobą dokumentów, o których mowa, a posiadasz wadę wzroku, chorujesz na choroby przewlekłe itd. nie zostanie określona kategoria zdrowia przez Powiatową Komisją Lekarską,

 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki i posiadane kwalifikacje.

HARMONOGRAM WEZWAŃ POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ

Zgodnie z Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w 2023 r. komisja obsługiwać będzie osoby podlegające zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej w następujących dniach:

 • Miasto Radomsko: 9-17 maja
 • Miasto i Gmina Przedbórz: 17-18 maja
 • Miasto i Gmina Kamieńsk: 18-22 maja
 • Gmina Gidle: 22-23 maja
 • Gmina Gomunice: 23-24 maja
 • Gmina Kobiele Wielkie: 24 maja
 • Gmina Lgota Wielka: 24-25 maja
 • Gmina Kodrąb: 25-26 maja
 • Gmina Ładzice: 26-29 maja
 • Gmina Dobryszyce: 29-30 maja
 • Gmina Wielgomłyny: 30 maja
 • Gmina Masłowice: 31 maja
 • Gmina Żytno: 31 maja – 1 czerwca
 • Gmina Radomsko: 1-2 czerwca
Więcej o:
radomsko powiat radomszczański wojsko kwalifikacja wojskowa
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE