Rozpoczyna się przebudowa skweru przy ul. Piastowskiej w Radomsku

Rozpoczyna się przebudowa skweru przy ul. Piastowskiej w Radomsku Fot. Wojciech Bojdo/UM Radomsko

Rozpoczynają się prace związane z zagospodarowaniem skweru przy ul. Piastowskiej w Radomsku. Teren budowy został już ogrodzony.

W ramach inwestycji pod nazwą „Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Piastowskiej Etap II i III”, na nieużytkowanym obecnie terenie wybudowany zostanie m.in. plac zabaw. Pojawi się też fontanna, elementy małej architektury, nasadzenia oraz oświetlenie. Przebudowany zostanie również ciąg komunikacyjny, obsługujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 1. Cały teren zostanie objęty miejskim monitoringiem.

Inwestycja to efekt współpracy miasta z przedsiębiorcą, któremu magistrat dofinansował budowę parkingu oraz drogi dojazdowej do prowadzonej przez niego apteki. 

Etap II obejmuje:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,

- wykonanie bezpiecznych nawierzchni na terenie placu zabaw (nawierzchnia wylewana, piasek),

- urządzenie zieleni w zakresie wykonania m.in. trawników oraz nasadzeń/przesadzeń,

- wykonanie oświetlenia wraz z instalacją monitoringu,

- wykonanie przyłącza wodociągowego,

- dostawę i montaż obiektów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, ogrodzenie, tablica informacyjna),

- dostawę i montaż fontanny oraz urządzeń placu zabaw.

Koszt II etapu wynosi 77 187,97 zł.

Etap III obejmuje:

- remont istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej polegający na zmianie nawierzchni na nową,

- wykonanie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej,

- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej,

- niezbędną regulację wysokościową nawierzchni z kostki betonowej.

Koszt III etapu wynosi 102 045,02 zł.

Na wykonanie II i III etapu inwestycji prywatny przedsiębiorca przekaże Miastu ponad 135 tysięcy złotych.

Więcej o:
radomsko ulica piastowska skwer ulica piastowska inwestycja zagospodarowanie skweru urząd miasta radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE