Rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”

Rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku, 1 października miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”. Na rozpoczęcie roku zaproszone zostały władze miasta i powiatu oraz wykładowcy i przyjaciele. Ślubowanie składali nowo przyjęci studenci do grona słuchaczy.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego już od ośmiu lat, rozpoczęła się od odśpiewania hymnu studenckiego Gaudemaus Igitur. Następnie nowo przyjęci studenci składali ślubowanie. Prezes zarządu RUTW „Wiem Więcej” omówiła cele i zadania radomszczańskiego stowarzyszenia, które koncentruje się na edukacji, integracji i działaniach prozdrowotnych. Wśród najważniejszych celów jest aktywizacja osób starszych do przeróżnych form ciekawego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego też w nowym programie dydaktycznym znalazły się seminaria, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, dyskusje, spotkania, wycieczki oraz imprezy plenerowe i integracyjne.

- Chcemy zwiększyć udział osób starszych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym naszego miasta. Przeciwdziałać samotności, stagnacji, a także społecznemu i cyfrowemu wykluczeniu. Pragniemy kształtować świadomość historyczną  i kulturową oraz rozwijać potencjał intelektualny naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że ten rok będzie jeszcze ciekawszy niż poprzedni, gdyż zdobyliśmy nowe doświadczenie uczestnicząc po raz kolejny w Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. To niezmiernie ważne wydarzenie, ponieważ rządzący dostrzegli problem, jakim jest starzenie się ludności
- mówiła prezes zarządu RUTW Anna Kapuściarek.

Czytaj więcej: Uniwersytet „Wiem Więcej” na XI Forum III Wieku

Plany na ten rok akademicki umieszczone zostały w specjalnie wydanym informatorze. Aby jeszcze bardziej urozmaicić ofertę edukacyjną, wprowadzono od tego roku edukację muzyczną, jogę i trening umysłu.

Prezes zarządu RUTW wręczyła Annie Kosendek byłej dyrektor biblioteki w Radomsku dyplom „Przyjaciela uniwersytetu”. Natomiast w części artystycznej wystąpiły studentki uniwersytetu. A dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku Radosław Bartnik wygłosił wykład pt. „Radomsko wielokulturowe”.

Życzenia oraz słowa uznania składali zaproszeni goście m.in. prezydent Jarosław Ferenc, starosta Beata Pokora, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Zygma, przewodniczący Rady Miasta Rafał Dębski, a także wicewojewoda Krzysztof Ciecióra.

Więcej o:
uniwersytet III wieku wiem więcej radomsko wiem więcej radomsko uniwersytet radomsko uniwerstety trzeciego wieku radomsko rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020 radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE