Rozpoczęcie roku akademickiego RUTW

Studenci Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” rozpoczęli drugi rok akademicki.

Studenci Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” rozpoczęli drugi rok akademicki - w większym gronie i mając do dyspozycji znacznie poszerzoną ofertę programową. O tym mogli się przekonać, gromadząc się bardzo licznie (około dziewięćdziesięciu osób) w Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku, gdzie od października  do maja przyszłego roku będą miały miejsce spotkania integracyjne.

Inauguracja była przede wszystkim okazją do wzajemnego poznania się z grupą około trzydziestu osób, które chciały wstąpić w uniwersyteckie szeregi po raz pierwszy. Nowi studenci na czwartkowej inauguracji (4 października) mieli okazję zaznajomić się z ideą uniwersytetu, jego programem działania, regulaminami postępowania i uczestniczenia w różnych formach aktywności. Dla starszych stażem studentów nowa oferta programowa była w pewnym sensie niespodzianką, gdyż w tegorocznym harmonogramie zajęć pojawiły się nowe przedmioty i nowe zajęcia.

Obok spraw czysto organizacyjnych zarząd Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej” przede wszystkim przedstawił szczegółowy harmonogram zajęć. Znalazły się w nim następujące przedmioty: historia, historia sztuki, psychologia, religioznawstwo, etyka katolicka, język niemiecki i angielski, zajęcia komputerowe, gimnastyka ogólna, gimnastyka profilaktyczna, nauka pływania, gimnastyka w wodzie, taniec towarzyski, oraz samoobrona. Zaplanowano także wykłady z zakresu ekonomii i medycyny. Niezależnie od powyższego harmonogramu członkowie stowarzyszenia będą realizować spotkania integracyjne oraz brać udział w wielu ofertach kulturalnych, składanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne i Miejski Dom Kultury. Dla tych, którzy chcą więcej swobody i których pasje oraz zainteresowania wykraczają poza ramy zaproponowanej oferty programowej, stworzono pięć sekcji: teatralną, literacką, ogrodniczą, turystyczną i rękodzieła artystycznego. Zatem, dla każdego coś miłego i pożytecznego, dla każdego coś dla ducha i ciała.

Pierwsze spotkania mają to do siebie, że nigdy nie wyczerpują całego pakietu spraw, które chciałoby się poruszyć, nie dają też w pełni satysfakcji informacyjnej. Jedno wszakże starano się członkom stowarzyszenia przekazać, a mianowicie to, że do uniwersytetu nie może przystąpić nikt, kto chciałby być tylko obserwatorem. Nie stanie się członkiem ten, kto będzie chciał stać z boku i patrzeć, jak pracują inni. Aktywność i niewymuszana praca na rzecz organizacji jest bodajże najważniejszym warunkiem znalezienia się w szeregach Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”.

Więcej o:
rutw radomszczański uniwersytet trzeciego wieku edukacja dla seniorów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE