Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie priorytetem na 2021 rok w gminie Ładzice

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie priorytetem na 2021 rok w gminie Ładzice

Dalej sprawdzamy jak wygląda tworzenie budżetów na 2021 rok w gminach powiatu radomszczańskiego. W Ładzicach największe wydatki inwestycyjne to budowa kanalizacji. Olbrzymią część budżetu pochłaniają w gminie wydatki na oświatę i pomoc społeczną.

Na przyszły rok w gminie Ładzice zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości 22.212.933 zł, z tego bieżące w kwocie 22.162.933 zł, a majątkowe 50.000 zł. Wydatki budżetu gminy kształtują się następująco bieżące w kwocie 21.919.635 zł, majątkowe zaś w kwocie 1.255.363 zł.

Najważniejsze zaplanowane na 2021 rok inwestycje to Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów za kwotę 1 mln zł. Z funduszów sołeckich powstać ma w przyszłym roku placu zabaw w m. Ładzice (31 749,85zł), Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze (22 189,24 zł), Zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice (15 705,79 zł), Rozbudowa placu zabaw w m. Wierzbica (38 805,38zł), Budowa altany wraz z wyposażeniem i infrastrukturą w m. Wola Jedlińska (28 000,00zł), Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe (40 110,17zł), Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów (13 386,16zł), Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem (18 412,02zł), Budowa ogrodzenia-piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki (7 000,00zł).

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w gminie Ładzice wynosić mają w przyszłym roku 7 881 729,00 zł, w tym: szkoły podstawowe: 5 539 227,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 571 747,00 zł, przedszkola: 399 489,00 zł, dowożenie uczniów do szkół: 373 088,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 31 305,00 zł, stołówki szkolne i przedszkolne: 296 101,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 108 103,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 554 069,00 zł, pozostała działalność: 8 600,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną ogółem będą wynosić 7 984 823,00 zł, w tym: pomoc społeczna 1 141 431,00 zł, rodzina: 6 843 392,00 zł.

Więcej o:
gmina ładzice budżet 2021 2021 ladzice inwestycje inwestycje na 2021 rok gmina ladzice gmina ladzice 2021 wydatki
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE