Rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie

Rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie Fot. PGK Radomsko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku, modernizuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) wynosi ponad 48 mln 280 tys. zł z czego bez mała 24 mln (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Projekt obejmuje przede wszystkim rozbudowę i modernizację części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, funkcjonującej w ramach ZUOK w Płoszowie, gm. Radomsko. Dodatkowo projekt obejmuje: rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Zakup „zero-emisyjnych” środków transportu, specjalistycznego sprzętu technologicznego oraz wcześniej zrealizowaną budowę kompostowni.

- W wyniku realizacji projektu nastąpi rozbudowa i dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz wzrost przepustowości i efektywności w zakresie sortowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, umożliwiający Gminie Miasto Radomsko i gminom uczestniczącym w projekcie osiągniecie wymaganych wskaźników recyklingu odpadów komunalnych- mówi Marek Glądalski, prezes PGK.

Od 10 czerwca trwają prace budowlane związane z realizacją jednego z etapów inwestycji: Rozbudowy i Przebudowy Budynku Administracyjnego na terenie ZUOK. To spowodowało zmiany w funkcjonowaniu Zakładu - na czas realizacji tej części zadania musieliśmy przenieść obsługę klienta i całą administrację ZUOK do kontenerów biurowych. Mimo utrudnionych warunków pracy nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, by realizowane w związku z inwestycją prace miały jak najmniejszy wpływ na zadowolenie naszych klientów. Wykonawcą tego etapu inwestycji jest SKB Budownictwo Sp. z o.o.. Planowany czas jego zakończenia to styczeń 2022r.

Jeden z kolejnych etapów inwestycji będzie realizowany przez Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej jest w trakcie przygotowywania projektu technicznego, uzgodnień z inwestorem (PGK SP. z o.o.) i dostawcą technologii części budowlanej, co powinno zakończyć się przed końcem października 2021r. Kontrakt realizowany będzie, jak wszystkie w ramach inwestycji ze środków Unii Europejskiej i stanowi jedno z kluczowych zadań realizowanych w ramach projektu.

W zakres zadania wchodzi m. in. zaprojektowanie oraz wybudowanie następujących obiektów:

• rozbudowa hali sortowni odpadów – dobudowa nowej części,
• wykonanie instalacji odpylającej dla części rozbudowywanej i istniejącej hali sortowni celem dostosowania do wymogów BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki),
• wykonanie instalacji p.poż. w hali sortowni (nowa i istniejąca część), w wiacie magazynowej na surowce wtórne i PSZOK,
• budowa wiaty magazynowej na surowce wtórne/preRDF,
• rozbudowa PSZOK obejmująca: utwardzenie terenu zapewniające wjazd samochodów i odbiór kontenerów, wyposażenie w pojemniki lub kontenery i dostosowanie do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów, przygotowanie zadaszonego miejsca przystosowanego do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
• budowa drogi komunikacyjnej pomiędzy rozbudowaną częścią hali, a istniejącym budynkiem Socjalnym,
• budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji i sieci wodociągowej, instalacji sieci kanalizacyjnej, instalacji i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji. Termin wykonania zadania, którego dotyczy podpisany kontrakt wynosi do 52 tygodni od dnia podpisania Kontraktu czyli do 27 czerwca 2022 r.

Więcej o:
PGK Radomsko modernizacja ZUOK Radomsko Radomsko budowa ZUOK PGK Radomsko ZUOK Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE