Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne to metoda uprawy, która stawia na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Takie podejście to gwarancja ekologicznych korzyści dla Ziemi i poprawy zdrowia ludzi, ale zarazem wyzwanie dla rolników.

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Rolnictwo jest kluczowym elementem ekonomicznym wspólnoty europejskiej. W UE działa około 10 mln gospodarstw rolnych, a sektory rolny i spożywczy tworzą łącznie prawie 40 mln miejsc pracy. Przed rolnictwem niestety piętrzą się kolejne wyzwania związane ze zwiększonym popytem na żywność. Aby zaspokoić potrzeby wynikające ze wzrostu liczby ludności i zmieniających się nawyków jedzeniowych, do 2050 roku światowa produkcja żywności musi się podwoić. 

Ekologia w rolnictwie – ważny element dla stabilnego rozwoju 

Unia Europejska coraz mocniej promuje proekologiczne inicjatywy, czego przykładem jest właśnie rolnictwo. Metody uprawy stosowane przez rolników ekologicznych nie zanieczyszczają gleby, pomagają zachować bioróżnorodność i zmniejszają negatywny wpływ rolnictwa na klimat, poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Żywność z upraw ekologicznych jest wolna od sztucznych dodatków – pestycydów, hormonów i antybiotyków – co czyni ją zdrowszą dla konsumentów. 

Chociaż rolnictwo ekologiczne ma wiele zalet, stawia przed rolnikami równie dużo wyzwań. Pozbawiona chemii walka z chorobami roślin i szkodnikami jest trudniejsza. Tak jak utrzymanie płodności gleby. Metody uprawy ekologicznej wymagają więcej pracy ręcznej, a przez to trwają dłużej. To wpływa na produktywność i rentowność gospodarstwa. 

Rolnictwo ekologiczne a lokalna społeczność  

Rolnictwo ekologiczne może pozytywnie wpływać na lokalną społeczność i gospodarkę na kilka sposobów. Z uwagi na to, że wymaga więcej pracy ręcznej, przyczynia się do zwiększania zatrudnienia w regionie. Rozwija lokalne rynki zbytu i zwiększa świadomość żywnościową, ponieważ producenci ekologiczni często sprzedają swój towar klientom bezpośrednio z gospodarstwa. Oprócz kwestii czysto środowiskowych rolnictwo ekologiczne pozwala mocniej uniezależnić się od importu żywności, a dzięki temu stabilność miejscowego systemu żywnościowego rośnie. 

Jesteś ciekawy, jak rolnictwo ekologiczne wygląda w praktyce? Zobacz materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=bDGKPDeUNQc

Z unijnym wsparciem 

Unijnym instrumentem finansowego wsparcia rolnictwa ekologicznego są m.in. dopłaty udzielane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Unia oferuje przedsiębiorcom rolnym także udział w programach szkoleniowych, dzięki którym mogą oni zdobyć wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem ekologicznych upraw. Zachętą do produkcji żywności ekologicznej jest również system certyfikacji, wyróżniający towary wytworzone z zachowaniem prośrodowiskowych standardów. 

Więcej informacji na temat wsparcia rolnictwa ekologicznego znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE