Rok 2021 w gminie Przedbórz będzie obfitować w wiele inwestycji

Rok 2021 w gminie Przedbórz będzie obfitować w wiele inwestycji

Prowizoria budżetowe w samorządach już gotowe. Gminy zaplanowały swoje wydatki i dochody. W gminie Przedbórz będzie kilkanaście inwestycji związanych z budowami dróg. A także termomodernizacjami.

Planowane dochody na 2021 rok w gminie Przedbórz oszacowano na 39 796 677 zł, wydatki – 40 811 145 zł, deficyt zatem stanowić będzie 1 014 468 zł. Wydatki na oświatę pochłoną z budżetu 9 685 908 zł a na opiekę społeczną 13 025 990 zł.

W 2021 roku na zadania inwestycyjne gmina zamierza przeznaczyć 8 015 678 zł. A co za te pieniądze w gminie Przedbórz zamierzają zrobić? Inwestycji jest kilkanaście: budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu. Przebudowa ulicy Wiśniowej w Przedborzu. Budowa drogi w miejscowości Wymysłów, Brzostek, Kaleń. Budowa odcinka drogi gminnej – ulica Turystyczna w Przedborzu a do tego budowa odcinka drogi w Grobli i Wojciechowie, przebudowa ul. Kwiatowej i Stodolnej w samym Przedborzu.

Będzie także kilkanaście inwestycji nie związanych z budową dróg. A to budowa pomostu do wodowania kajaków, przebudowa schodów, montaż barierek oraz instalacja monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu. Gmina chce też wykupić grunt pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska. Planowana jest także rozbudowa infrastruktury nadpilicznej przy ulicy Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu. W budżecie zaplanowany jest także zakup mikrobusu dla przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano także dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku an zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego. Będą także fundusze na termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu. Zaplanowana jest budowa PSZOK na terenie miasta Przedbórz. Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie gminy i budowa oświetlenia na ulicy Zachodniej. Nowe oświetlenie ma się także pojawić od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu. W przyszłym roku ma się także rozpocząć budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej, rozbudowana ma zostać także kanalizacja w ulicy Kościelnej. Prowizorium budżetowe w wydatkach majątkowych ma także zaplanowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Przedbórz.

Więcej o:
przedborz budzet na 2021 budżet przedbórz 2021 Przedbórz 2021 budżet Przedbórz rok 2021 planowany budżet Przedbórz
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE