RIPH w Radomsku apeluje do kierowników urzędów państwowych i samorządowych w mieście i powiecie

RIPH w Radomsku apeluje do kierowników urzędów państwowych i samorządowych w mieście i powiecie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku wystosowała apel, skierowany do kierowników urzędów państwowych i samorządowych z terenu Radomska i powiatu radomszczańskiego. Prosi ich o przywrócenie pracy w taki sposób aby interesanci nie byli pozbawieni  merytorycznego wsparcia.

Treść apelu RIPH:

W imieniu przedsiębiorców i tych mieszkańców miasta i powiatu radomszczańskiego, którzy nawet w czasie pandemii, muszą udać się osobiście do urzędu administracji publicznej  w celu załatwienia  ważnej  dla siebie lub prowadzonej firmy  sprawy, apelujemy  o przywrócenie pracy w taki sposób, aby Wasi klienci nie byli pozbawieni  merytorycznego wsparcia.

Przychylamy się do apelu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Pana Adama Abramowicza, który w dniu 6 kwietnia napisał:  „apeluję o bezzwłoczne przywrócenie pracy w podległych Wam urzędach i jednostkach w zakresie zgodnym  z  Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.  poz.566).

Przywołany powyżej akt prawny zawiera upoważnienie kierownika urzędu administracji publicznej  lub kierującego jednostką organizacyjną, wykonującego zadania  o charakterze  publicznym, do ustanowienia takiej organizacji pracy, aby wykonywać wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.  Nie znaczy to jednak, ze można zamknąć cały urząd  i udać się do domów, ogłaszając obywatelom, że wróci się do pracy z chwilą poprawy uwarunkowań w kraju.”

Nie wszystkie sprawy można też załatwić pracując zdalnie w domu, gdyż wymagają np. specjalistycznego oprogramowania, dostępu do archiwów itp.

Cytując  dalej w/w pismo  „Nie do zaakceptowania jest takie postępowanie w urzędach i jednostkach administracyjnych, od których zależy funkcjonowanie gospodarki.

Chciałbym przypomnieć Państwu, że pensje urzędników finansowane są z budżetu, na który składają się podatki i opłaty od przedsiębiorców, którym utrudniacie funkcjonowanie w warunkach stanu epidemicznego”.

Witold Świtkowski
prezes Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku

Więcej o:
radomsko riph radomsko apel
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE