RIPH oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku wyrażają sprzeciw wobec planów podwyższenia stawek podatku

RIPH oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku wyrażają sprzeciw wobec planów podwyższenia stawek podatku

Przedstawiciele Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku skierowali do prezydenta Radomska Jarosława Ferenca oraz Tadeusza Kubaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pismo – stanowisko tych dwóch instytucji - w sprawie zaplanowanej podwyżki podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Treść pisma:
W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Radomska nr FFPL.3120.50.2022 w sprawie proponowanych zmian stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, przedsiębiorcy zrzeszeni w Radomszczańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Radomsku oraz w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku wyrażają sprzeciw wobec planów podwyższenia stawek podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy borykają się obecnie z szeregiem problemów. Kryzys energetyczny przekłada się na skokowy wzrost rachunków za energię elektryczną, gaz opał, na horyzoncie dodatkowo majaczy możliwość wystąpienia niedoborów i wyłączeń. Na braki pracowników nakłada się rosnący koszt zatrudnienia - planowana podwyżka płacy minimalnej o 20% jest dla nas szokująca. We wszystkich dostępnych prognoz gospodarka będzie spowalniać, co utrudni przedsiębiorcom funkcjonowanie, znalezienie rynków zbytu zrównoważenie rosnących kosztów funkcjonowania przychodami. Problemy fiskalizmu obciążeń administracyjnych nigdy nie zniknęły. W tej sytuacji jakakolwiek podwyżka stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców byłaby kardynalnym błędem, stojącym w kontrakcie z deklaracjami o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości dodatkowo pogarszającym sytuację przedsiębiorstw. W opinii radomszczańskich przedsiębiorców nie ma żadnego powodu, aby dokonywać kolejnej piątej już w czasie trwania Pana kadencji, podwyżki. Rozumiemy, że miasto musi się rozwijać ale nie kosztem jego mieszkańców. Mając na uwadze powyższe okoliczności, wnosimy o wycofanie się z zamiaru podniesienia stawek podatku od nieruchomości w jakiejkolwiek skali!!!

Więcej o:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku wyrażają sprzeciw wobec planów podwyższenia stawek podatku od nieruchomości
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE