Rewitalizacja trasy Koluszki - Częstochowa. Będzie remont peronu w Radomsku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na rewitalizację trasy Koluszki – Częstochowa. Remontem objety będzie także peron na dworcu w Radomsku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na rewitalizację trasy Koluszki – Częstochowa. Remontem objety będzie także peron na dworcu w Radomsku.

Plan robót zakłada wymianę torów na długości ponad 158 km, wymianę ok. 83 km sieci trakcyjnej, remont 51 obiektów inżynieryjnych (30 mostów, 5 wiaduktów, 15 przepustów, 1 mur oporowy). Zaplanowano również odnowienie 43 peronów, remont 24 przejazdów i wymianę  142 rozjazdów. Efektem robót będzie skrócenie czasu przejazdu o blisko pół godziny na trasie Koluszki – Częstochowa.

Zakres rewitalizacji obejmuje 11 stacji: Koluszki, Rokiciny, Baby, Piotrków Trybunalski, Rozprza, Gorzkowice, Gomunice, Radomsko, Widzów Teklinów, Kłomnice, Rudniki koło Częstochowy.

Wartość zadania to: 594 459 000,00 PLN brutto. Wykonawca, zgodnie z umową, przeprowadzi  zaplanowane roboty w ciągu 730 dni od podpisania umowy. Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmie 150 dni. Roboty zrealizuje konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” (lider), Dragados S.A; Vias y Construcciones S.A. oraz  Electren S.A.

Pełna nazwa projektu:

POIiŚ nr 7.1-66 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu  technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa”. Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej o:
pkp remont dworzec radomsko perony rewitalizacja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE